Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

WHĐ (26.07.2014) – Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Công báo ra ngày hôm nay thứ Bảy 26 tháng Bảy 2014, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm,

cho đến nay là Giám mục hiệu toà Trofimiana

và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh,

làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho (Việt Nam)”.

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

Dc_PheroKham

 

02-10-1952:    Sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)

1963 – 1972:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

1973 – 1976:   Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên

1977 – 1979:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM

30-08-1980:    Thụ phong linh mục

1980 – 1983:   Linh mục phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới

1983 – 1987:   Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới

1987 – 1999:   Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận TP. HCM

1997:               Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM

2001 – 2004:   Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ

2004 – 10/2012:   Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM

Tháng 3-2008:   Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam

15-10-2008:    được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh – Châm ngôn Giám mục: “Hãy theo Thầy”

15-11-2008:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM, do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong

6/2011 – 19/03/2012:     Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016), Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013).

(Nguồn: RINUNCE E NOMINE, 26.07.2014 [B0536])