Tại Sao Lucifer Lại Ðược Tung Hoành Quá Vậy?

 quysatang1Thư Gởi Bạn Hiền 23 

Atlanta ngày 30 tháng 9, năm 2014 

Bạn thân mến, Bạn có thấy là Lucifer đang tung hoành không? Thật vậy, Lucifer đang tung hoành! Trên diễn đàn tội lỗi trần gian, y đang vênh váo tự mãn vì con người ai nấy như đều vâng phục y mà mải say tìm kiếm mọi thú vui xác phàm, quên mất Chúa! Trận chiến nhằm xóa tan mọi sự tốt lành do Satan khuấy động dường như không còn ai có sức chống cự, và con người thật đã xuôi tay buông theo mọi đam mê vui thỏa. Tại sao vậy? Thưa vì từ nguyên thủy, sự lựa chọn đã chỉ có hai, nghe lời Chúa hay nghe lời ma quỷ, và con người đã chọn vâng nghe ma quỷ. Rồi cứ thế, thời đại qua thời đại, sai trái nối tiếp sai trái; con người như không thể thoát ra khỏi cái bẫy bả danh do Satan dương đặt mà lại ngày một cắn sâu vào miếng mồi quyền lực của Satan đầy lôi cuốn. Thật vậy, từ khi nguyên tổ chúng ta được tạo dựng thì sự lựa chọn mà Thiên Chúa đặt trước mặt con người luôn chỉ là chọn sự sống hay đi vào cõi chết; luôn chỉ là làm điều lành hay sanh sự dữ. Vậy mà cho dù Thiên Chúa có dạy bảo, có kêu gọi, có sửa phạt, có răn đe, con người vẫn ngày một xa dần Thiên Chúa. Thật rõ ràng là quyền lực Satan đang chiến thắng, Lucifer  đang tung hoành. Thiên Chúa thua rồi hay sao? Muốn biết Thiên Chúa có thua hay không, chúng ta phải hiểu thiên thần là ai. Vậy thiên thần là ai? Thưa thiên thần là loài thiêng liêng Chúa đã tạo dựng để chầu chực phụng sự thờ lạy Người. Loài thiêng liêng là loài như thế nào? Thiên Chúa tạo dựng chúng ta bằng đất sét, rồi Người thổi hơi của Người vào chúng ta để chúng ta có sự sống. Vậy hơi thở của Thiên Chúa là sự sống, là linh hồn, là Thần Khí Thiên Chúa, là cái phần thiêng liêng trong chúng ta. Và vì trong chúng ta có xác là phần hữu hình, và linh hồn là phần vô hình, phần thiêng liêng nên chúng ta là sự tập hợp của loài có xác và loài thiêng liêng. Tất cả các thụ tạo hữu hình khác đều hoàn toàn thuộc về thế giới hữu hình, vì không một thụ tạo hữu hình nào khác ngoài con người có linh hồn; không một thụ tạo hữu hình nào khác được mang hơi thở của Thiên Chúa. Các thiên thần thì lại hoàn toàn thuộc về thế giới vô hình; tức là các ngài được tạo dựng hoàn toàn bằng chỉ có hơi thở của Thiên Chúa mà thôi. Chính vì chúng ta được mang Thần Khí Thiên Chúa nên thân thể chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chính vì các thiên thần được tạo dựng bằng chỉ có hơi thở của Thiên Chúa mà thôi nên khi Lucifer thách thức Chúa Giêsu hóa đá thành bánh thì Người phán, Mat 4:4 “Người ta sống không riêng bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.” Vậy ngoài nhiều ý nghĩa khác, qua lời phán dạy này Chúa Giêsu đã nói với Lucifer, ngươi không sống bằng bánh mà bằng Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Như vậy cũng có nghĩa, Lucifer và các thiên thần được tạo dựng, được ban cho sự sống bằng hơi thở, bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Xin xem TGBH 10. Thánh Vịnh 103:20 viết,“Ca ngợi Chúa đi, thiên thần của Chúa,sức lực vạn năng, làm theo lệnh Người,tuân giữ vâng nghe, theo lời Người dạy.” Vậy ngoài là loài thiêng liêng, thiên thần còn là loài vạn năng, chúng ta là loài yếu đuối; nhưng giống như chúng ta, thiên thần cũng phải yêu mến, phụng sự, thờ lạy Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rất nhiều đến các thiên thần. Tobit 5:4, Tobiah gặp Sứ Thần Raphael. Luc 1:26, Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Ðức Maria. Luc 2:8, 13, trong đêm Chúa sinh ra, thiên thần hiện ra báo tin cho các mục đồng; sau đó, một đạo binh hết sức đông đảo các thiên thần xuất hiện hát khen mừng Chúa giáng sinh, v.v. Về nhiệm vụ, có thiên thần bản mệnh, thiên thần truyền tin, và còn nhiều nữa. Những việc mà các thiên thần làm cũng được ghi chép rất nhiều trong Kinh Thánh. Ngoài những gì vừa kể, Thiên Chúa đặt một thiên thần Cherubim cầm gươm lửa canh giữ vườn địa đàng và cây sự sống. Thiên thần đã yên ủi Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, đã dừng tay Abraham không để ông sát tế Isaac, đã dẫn đưa gia đình Ông Lot thoát khỏi Sodoma, đã cứu bà Hagar và Ishmael, v.v. Còn về tổ chức, Chúa Giêsu phán, Mat 26:53, “Con nghĩ là Thầy không thể xin Cha Thầy mà Người lại không lập tức sai đến cho Thầy hơn 12 đạo binh các thiên thần hay sao?” Dựa vào lời này ta có thể suy ra là các thiên thần được chia làm 12 đạo binh, đặt dưới quyền 12 vị tổng lãnh thiên thần, nhưng chúng ta thường nghe đến ba vị là TLTT Michael, TLTT Gabriel, và TLTT Raphael. Khi cám dỗ Chúa Giêsu, Lucifer đem Người lên nơi cao để Chúa Giêsu thấy mọi vương quốc trên trần và nói, Luc 4:6, “Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi quyền hành và vinh quang trần thế; vì nó đã được trao cho ta, và ta được phép cho bất cứ ai ta muốn.” Như thế thì Lucifer là thiên thần cao trọng nhất vì tất cả đã được trao cho y. Nhưng giống như chúng ta, Lucifer không có khả năng tạo dựng vì y được ban cho tất cả, và y chỉ là vạn năng chứ không toàn năng vì muốn cho ai sự gì, y phải được phép. Vậy, về mặt tổ chức, Lucifer được ở vào địa vị tương đương với thủ tướng, các tổng lãnh thiên thần thì như những bộ trưởng. Ta cũng có thể ví địa vị của Lucifer là như một giáo hoàng, các tổng lãnh thiên thần như những chủ tịch các hội đồng giám mục. Trong địa vị cao trọng như vậy, nhiệm vụ của Lucifer là mang ánh sáng Thiên Chúa, là sao sáng ban mai soi dẫn cho các thiên thần khác, vì tên Lucifer có nghĩa như vậy, nên Lucifer trở nên kiêu ngạo, bất tuân, từ chối không chịu phụng sự thờ lạy Thiên Chúa. Ta phải cẩn thận đừng để bị Lucifer lừa, phải luôn dựa vào Thiên Chúa vì Lucifer được tạo dựng là một thiên thần khôn ngoan, sáng láng, và rất là quyền phép. Chúng ta chỉ là loài yếu đuối. Ðiểm khác biệt lớn lao nhất giữa các thiên thần và con người là chúng ta thuộc về nhân tính, là loài hữu hình; các thiên thần thuộc về thiên tính, là loài vô hình. Nhưng tuy vô hình, nếu được Thiên Chúa cho phép, thiên thần có thể tỏ mình ra dưới một hình dạng nào đó cho chúng ta thấy, và đương nhiên là các thiên thần luôn thấy chúng ta. Ðiều đáng chú ý là khi các thiên thần làm gì cho chúng ta theo ý Chúa thì các ngài đều được hiện ra với chúng ta như con người, là hình ảnh Thiên Chúa. Còn Lucifer…, khi cám dỗ Bà Evà, là việc làm theo ý của y, thì y chỉ được phép mượn hình con rắn là con vật xảo quyệt nhất chứ không được dùng hình ảnh Thiên Chúa. Chỉ một điều này thôi cũng đủ cho ta thấy sự khác biệt lớn lao giữa Thiên Chúa và những gì không thuộc về Người, giữa thiện và ác. Còn điểm tương đồng quan trọng nhất giữa chúng ta và các thiên thần là cả hai đều được tự do. Thế nhưng tự do của chúng ta chỉ là tự do tương đối; tự do của các thiên thần là tự do tuyệt đối. Tự do của chúng ta là tương đối vì sự tự do của chúng ta luôn bị ảnh hưởng, bị hạn chế, hay bị lôi cuốn bởi những điều kiện xung quanh. Chọn lựa một tôn giáo chẳng hạn, sự chọn lựa này của chúng ta thường là bị ảnh hưởng bởi gia đình, xã hội; bị hạn chế bởi sự hiểu biết, môi trường, hoàn cảnh, và có khi còn bị lôi cuốn bởi một lý do nào khác nữa. Vì thế, tuy là được tự do lựa chọn, sự lựa chọn của chúng ta không phải là sự lựa chọn tối hậu, nên khi đã chọn làm một điều gì rồi sau đó lại nhận ra là mình sai thì con người có thể ăn năn, có thể sửa đổi. Bạn thử nghĩ xem, bao nhiêu lần trong đời, bạn đã quyết định làm một điều gì mà lúc quyết định thì bạn đã quả quyết là mình đúng, không thể sai được; vậy mà chỉ một thời gian sau bạn lại phải đấm ngực tự thú là mình đã sai. Tại sao vậy? Thưa là vì những giới hạn, những lôi cuốn, những ảnh hưởng mà chúng ta không mấy ai thoát được; sự lựa chọn của chúng ta không là tối hậu là vì thế. Nhưng tự do của các thiên thần thì khác. Các ngài được tự do cách tuyệt đối vì trên thiên đàng không có tà đạo, không có lạc thuyết, không có sách báo dâm ô trụy lạc, không có bất cứ một lý do hay điều kiện nào có thể ảnh hưởng đến tự do quyết định của các ngài, nên  khi chọn làm hay không làm một việc gì theo ý Chúa thì sự chọn lựa của các thiên thần là sự chọn lựa trong tự do tuyệt đối. Thêm vào đó, các thiên thần chỉ có tự do lựa chọn thờ phượng phụng sự Thiên Chúa hay không mà thôi nên khi đã lựa chọn thì sự lựa chọn của các ngài là sự lựa chọn tối hậu, không thể thay đổi được vì không có gì khác để thay đổi sang. Sự lựa chọn của Ông Adong và Bà Evà cũng là tối hậu vì lúc ấy đã không có gì giới hạn, không có gì có thể tạo ảnh hưởng đến tự do của hai ông bà tức là hai ông bà đã có tự do tuyệt đối; đã được hoàn toàn tự do chọn ăn hay không ăn trái Chúa cấm. Tại sao Lucifer và một số các thiên thần lại từ chối phụng sự thờ lạy Thiên Chúa? Thưa:1.      Là vì các thiên thần cũng chỉ là thụ tạo, mà đã là thụ tạo thì như tôi đã chia xẻ với bạn trong TGBH 9, không một thụ tạo nào tự nó có thể hiểu được đấng tạo ra mình. Ðã không hiểu, không biết Thiên Chúa là đấng như thế nào, mà mình lại ở vào địa vị cao trọng nhất nên Lucifer trở nên kiêu hãnh, tự cao, tự đại, cho mình là trên hết, không có chúa nào cả. Chúng ta cũng không khác gì. Không phải là tất cả, nhưng thường thì những người thông minh, tài giỏi, giầu có, đầy quyền hành lại là những người coi thường người khác, không tin là có Thiên Chúa. Ðối với những người này, chỉ có ‘ta’ là trên hết, và vì chỉ có ‘ta’ là trên hết nên, trong số những người này, có người quyết tâm loại trừ Thiên Chúa; loại trừ Thiên Chúa để chỉ còn có ‘ta’.2.      Lý do quan trọng nữa là Thiên Chúa ở giữa các thiên thần tương tự như Người ở giữa chúng ta vậy. Nghĩa là các thiên thần cũng không được thấy Thiên Chúa đúng như Người là như thế nào, và như thế thì đức tin của các thiên thần cũng bị thử thách. Trong thư thứ nhất 3:2, Thánh Gioan viết: “Anh em thân mến, chúng ta hiện là con cái Thiên Chúa; thế nhưng con cái Chúa là như thế nào thì chưa được tỏ hiện, nhưng chúng biết khi Người tỏ hiện thì chúng ta cũng được giống Người, vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” Tức là Thiên Chúa chưa tỏ hiện với chúng ta cũng như với các thiên thần trong uy quyền và vinh quang tuyệt đối của Người. Cách chung thì thế giới loài người và thế giới các thiên thần tương tự như nhau. Giữa chúng ta, có người giỏi lại có người giỏi hơn, các thiên thần cũng vậy. Giữa chúng ta có người tin mà cũng có người không tin vào Thiên Chúa, các thiên thần cũng vậy. Giữa chúng ta có những người sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đức tin; giữa các thiên thần cũng có những vị sẵn sàng vâng theo ý Chúa không kể là ý nào. Giữa chúng ta có những người quyết tâm chống báng Thiên Chúa thì giữa các thiên thần, Lucifer là thiên thần từ chối không chịu phụng sự thờ lạy Thiên Chúa. Y quyết tâm phải đánh bại Thiên Chúa, buộc Thiên Chúa phải thờ lạy y, chính y đã nói với Chúa Giêsu như vậy, Mat 4:9 “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.” Trước sự sa ngã này, Thiên Chúa rất đau lòng, nhưng Người là Ðấng Cao Cả, là Ðấng Thánh. Người biết Người đã tạo dựng Lucifer và những thiên thần như thế nào. Người biết họ không thể hiểu được Người là ai, bản chất của Người ra sao, nên để Lucifer và các thiên thần sa ngã nhận ra tội lỗi của mình, và nhất là để họ có thể hiểu được Thiên Chúa là ai, Người mới tạo dựng chúng ta. Người tạo dựng chúng ta là loài yếu đuối, rất dễ sa ngã, nay phạm tội, mai ăn năn dốc lòng chừa, mốt lại phạm tội nữa, nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ. Như vậy là để các thiên thần có thể thấy được Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Người không chấp tội, hay tha thứ và đầy yêu thương. Tiếc thay Lucifer không ăn năn thống hối mà lại tiếp tục không chịu phụng sự thờ lạy Thiên Chúa, tiếp tục tìm cách chứng tỏ là y hơn Thiên Chúa. Những ý nghĩ kiêu căng của y được thể hiện cho chúng ta thấy bắt đầu bằng việc làm cho Ông Adong và Bà Evà phải sa ngã. Sau đó là ba lần y thách thức Chúa Giêsu trong sa mạc, rồi y tiếp tục tìm cách phá vỡ chương trình cứu chuộc chúng ta của Thiên Chúa cho đến ngày nay. Xin xem TGBH 9. Nhưng làm sao Lucifer lại có thể tiếp tục chống báng Thiên Chúa, tiếp tục tìm cách phá vỡ chương trình cứu chuộc chúng ta của Thiên Chúa nếu như y đã bị nhốt ở trong hỏa ngục? Thưa Lucifer và các thiên thần phản loạn đã phạm tội, đã mất ơn nghĩa với Chúa, nhưng họ có đang ở trong hỏa ngục hay không thì chúng ta phải xét những điều này: 

  1. Một khi đã sa hỏa ngục và cửa hỏa ngục đóng lại thì không ai có thể ra được. Khải Huyền 3:7, “Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, người giữ chìa khóa Nhà Ða Vít. Khi Người mở thì không ai đóng lại được. Khi Người đóng thì không ai mở ra được.”  Cho nên nếu Lucifer đang ở trong hỏa ngục thì y không thể ra đi thuyết phục, lôi kéo con người kết bè với y mà chống lại Thiên Chúa cho được.
  2. Trong dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Mat 13:28, kẻ thù nghịch Thiên Chúa là ma quỷ, là kẻ gieo giống xấu vào trong giống tốt. Nếu như Lucifer đã bị nhốt thì y không thể đi gieo cỏ lùng vào lúa tốt được.
  3. Sách Job 1:7, Thiên Chúa hỏi Satan, “Lâu nay ngươi ở đâu?” Satan trả lời, “Tôi lởn vởn trên trần, tuần tiễu canh chừng dương thế.” Theo đoạn Kinh Thánh này thì thật rõ ràng, Satan chưa bị nhốt. Chẳng những thế, vì nguyên tổ chúng ta phạm tội nên dương gian đã bị đặt dưới quyền của hắn, và hắn được phép tuần tiễu canh chừng dương thế.
  4. Thiên Chúa phán với Lucifer, STK 3:15, “Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người nữ, giữa con cháu ngươi và con cháu người nữ; con người nữ sẽ đạp đầu ngươi khi mà ngươi bất thình lình mổ gót chân con bà.” Ðiều hiển nhiên là Lucifer chưa bị đạp đầu. Cuộc chiến giữa Lucifer và người nữ còn đang diễn tiến. Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng chứ chưa toàn thắng vì Lucifer còn được tung hoành, chưa bị nhốt.
  5. Khi hai người bị quỷ ám gặp Chúa Giêsu trong địa hạt Gadarenes thì chúng kêu lên, Mat 8:29, “Lạy Con Thiên Chúa, ngài sẽ làm gì với chúng tôi? Chẳng lẽ Ngài lại đến để trừng phạt chúng tôi trước giờ đã định hay sao? Vậy theo đoạn Kinh Thánh này thì hiển nhiên là giờ ma quỷ bị trừng phạt chưa đến, chúng chưa bị nhốt vào hỏa ngục.
  6. Sau cùng, bằng chứng cho chúng ta thấy cách rõ ràng Lucifer chưa bị nhốt là Chúa Giêsu đã để cho Lucifer cám dỗ Người sau 40 ngày ăn chay trong sa mạc. Nếu Lucifer đã bị nhốt thì làm sao y có thể hiện ra mà cám dỗ Chúa Giêsu được?

 Dựa vào những đoạn Kinh Thánh trên ta thấy là Lucifer và các thiên thần sa ngã chưa bị nhốt vào hỏa ngục. Thành ra, như tôi đã chia xẻ với bạn trong TGBH 9, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta nhận biết Người là đấng toàn năng, là đấng tạo dựng muôn loài; để chúng ta được Người yêu thương, để chúng ta được vào thiên đàng; để chúng ta cảm tạ, ngợi khen, yêu mến và thờ lạy phụng sự Thiên Chúa. Nhưng quan trọng không kém, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta còn là để cho Lucifer và các thiên thần sa ngã nhận ra Người là Ðấng tốt lành, để cho họ có cơ hội ăn năn quay về phụng sự thờ lạy Thiên Chúa qua chúng ta. Có như thế thì Chúa Giêsu mới kêu gọi Lucifer, Mat 4:10, “Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi.” Chúng ta cũng vậy. Sau khi phạm tội, đánh mất ơn nghĩa Chúa, phải xa cách Chúa; chúng ta cũng được có cơ hội ăn năn quay về phục vụ thờ lạy Chúa qua tha nhân. Tiếc thay khi Thiên Chúa tỏ cho Lucifer biết quyền năng, và tình yêu của Người thì y vẫn không ăn năn sám hối; không chịu sấp mình thờ lạy Thiên Chúa. Bạn thân mến, tôi vừa chia xẻ với bạn về các thiên thần, họ là ai, tại sao một số lại sa ngã, và họ có đang ở trong hỏa ngục hay không. Xưa nay chúng ta vẫn cho là Lucifer và các thiên thần sa ngã đã sa hỏa ngục, nhưng bạn nghĩ xem, các thiên thần cũng là thụ tạo của Chúa, và tất nhiên là Thiên Chúa yêu thương họ như yêu thương chúng ta. Cho nên khi các thiên thần sa ngã thì Thiên Chúa phải đau lòng, và Người không thể không cứu họ. Vì lý do đó, tôi tin là Chúa Giêsu xuống thế làm người không phải là chỉ để cứu chuộc chúng ta mà còn là để cứu chuộc các thiên thần nữa. Nhưng nói như thế thì chúng ta phải đặt ba câu hỏi sau đây: 1.      Sự chọn lựa tối hậu của các thiên thần là sự chọn lựa có thể thay đổi được hay sao? Thưa không! Sự chọn lựa tối hậu là sự chọn lựa không thể thay đổi được, nhưng Thiên Chúa là đấng hay xót thương, giàu lòng tha thứ; Người không bảo bất cứ ai, kể cả các thiên thần, là người đó không được thống hối ăn năn bao giờ. Cho nên trước một lòng thống hối ăn năn; trước sự nài xin được tha thứ thì cho dù chúng ta không thay đổi được, các thiên thần cũng không thay đổi được, nhưng với Thiên Chúa thì sự gì cũng có thể, Luca 19:27. Cứ xét ngay chúng ta đây thì bạn sẽ thấy, tuy sự tự do của chúng ta không phải là tự do tuyệt đối, nhưng trong chúng ta có những người đã phạm những tội không thể thay đổi được, vậy mà có ai phải chết và sa hỏa ngục ngay khi phạm những tội không thể thay đổi được đó đâu? Sự phân rẽ nhiệm thể Chúa Kitô thành nhiều mảnh chẳng hạn. Việc làm này có thay đổi được không? Vậy mà những người làm như vậy ai cũng được có cơ hội ăn năn thống hối. Bạn có nghe nói đến đạo thờ Satan bao giờ chưa? Tôi không biết đạo này đã có từ bao giờ, nhưng năm 1975 trong thành phố tôi ở có nhà thờ quỷ; mỗi lần đi ngang tôi đã cảm thấy sợ hãi, vội vã phóng xe qua cho nhanh.  Chúa nhật ngày 21 tháng 9, năm 2014 vừa qua là lần thứ hai những người thờ quỷ đã công khai cử hành lễ đem (black mass) của họ tại Oklahoma; lần thứ nhất xảy ra ở Boston khoảng 4 tháng về trước. Tôi nghe nói là khi cử hành lễ đem, những người tham dự bắt đầu bằng cách thay phiên nhau chửi rủa Thiên Chúa. Kế đến là bài giảng nhằm ca ngợi tung hô Satan. Cao điểm của lễ đen là khi thày cả Satan đặt một người đàn bà trần truồng trên bàn thờ quỷ, y lấy Mình Thánh Chúa mà ai đó trong bọn họ đã đánh cắp được trong Thánh Lễ Công Giáo, nhét vào âm đạo người đàn bà rồi lấy ra và nhạo báng Thiên Chúa bằng cách tuyên xưng, đây là mầu nhiệm chúa sinh ra. Sau đó y vất Mình Thánh Chúa vào thùng rác đặt sẵn trước bàn thờ quỷ rồi những người tham dự lần lượt đi lên, kẻ đái người nhổ vào thùng rác có Mình Thánh Chúa. Kết thúc lễ đem là cuộc hoan lạc đầy dâm ô của những người tham dự. Họ ăn uống say sưa rồi làm tình với nhau không kể liên hệ, tức là ai muốn làm tình với ai thì làm. Có tội nào gớm ghê hơn tội này không? Vậy mà Thiên Chúa vẫn không phạt một ai trong bọn họ phải chết ngay lập tức; Người vẫn cho họ cơ hội ăn năn quay về. Khi đọc tới đây xin bạn hãy ngừng lại, đọc một Kinh Lạy Cha cầu cho những người này, và nhất là bạn hãy xin được đền thay cho tội lỗi gớm ghê của họ.2.      Câu hỏi thứ hai là, nếu Chúa Giêsu xuống thế làm người còn là để cứu các thiên thần sa ngã thì Người cứu họ bằng cách nào? Thưa cả hai thụ tạo cao trọng nhất của Thiên Chúa là con người và các thiên thần đều đã sa ngã trên căn bản đức tin. Vì không tin nên nguyên tổ chúng ta trái lệnh Chúa. Vì không tin nên Lucifer từ chối không phụng sự thờ lạy Thiên Chúa. Và vì sự sa ngã đặt trên căn bản đức tin thì sự cứu chuộc cũng đặt trên căn bản đức tin. Kinh Thánh viết Gio 3:14-16, (14) “Và như Moses đã nâng con rắn lên trong hoang địa thế nào, thì con người cũng được nâng lên như vậy, (15) để hễ ai tin vào người thì được sống đời đời. (16) Bởi Thiên Chúa yêu thương thế gian đến độ Người đã ban Con Một của mình cho thế gian để những ai tin vào Con Một của Người thì không phải chết mà được sống đời đời.” Những câu Kinh Thánh này chắc chắn là phải được áp dụng vào các thiên thần nữa. Có như thế thì Chúa Giêsu mới dạy chúng ta, “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Ý Cha là ý nào? Thưa là chúng ta phải tin vào Con Một của Người. Ý Cha được thể hiện nghĩa là ý cha được thi hành, được tuân giữ. Ðược thi hành được tuân giữ ở đâu? Thưa ở dưới đất và ở trên trời.3.      Sau cùng, trong TGBH 5 tôi đã chia xẻ với bạn, tội của Lucifer là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội không thể tha thứ được, vậy thì Thiên Chúa cứu Lucifer bằng cách nào đây? Thưa, trước hết, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội không tha thứ được, nhưng tội không tha thứ được thì khác với Thiên Chúa không tha thứ. Hơn thế nữa, Lucifer phạm đến Chúa Thánh Thần chứ chúng ta không biết là tất cả các thiên thần sa ngã đều đã phạm đến Chúa Thánh Thần hay không. Chúng ta cũng vậy thôi. Ðâu phải tất cả những người phạm tội đều là phạm đến Chúa Thánh Thần? Kế đến, Lời Chúa là Lời Hằng Sống, là lời cứu những ai sa ngã mà cũng là lời soi đường dẫn lối cho những ai chưa vấp phạm. Các thiên thần cũng thế, các ngài cũng được cứu vì tin; còn những vị chưa sa ngã thì vì tin mà được dẫn đưa cho khỏi vấp phạm. Chúng ta cũng phải xét điều này, lòng thương xót Chúa thì vô hạn và sự tha thứ người ban thì không biên giới. Bất cứ tội nhân nào muốn được tha thứ thì chỉ cần nhìn nhận tội lỗi của mình, thống hối ăn năn, và xin được tha thứ. Thế nhưng Lucifer đã quyết chứng minh là Thiên Chúa phải thờ lạy y thì chắc là y cũng không bao giờ nhìn nhận là y đã phạm tội. Ðã không nhìn nhận là mình có tội thì y cũng không thống hối ăn năn, và nhất là y sẽ không xin được tha thứ. Vậy thì Thiên Chúa có muốn tha thứ cho y cũng không được vì y không cho tha chứ không phải là y không được tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần ngoài là những lời lộng ngôn xúc phạm đến Chúa Thánh Thần còn là như vậy, là ngoan cố nhất định không ăn năn chừa cải. Lucifer sẽ làm gì? Lucifer đã quyết là Thiên Chúa phải thờ lạy y thì nhất định là y sẽ tìm cách phá tan Hội Thánh Công Giáo ở trần gian này. Y đã tuyên bố, ‘…vì nó (trần thế) đã được trao cho ta,…’ thì y cũng phải tìm cách làm cho mọi người theo y, và y được tự do làm theo ý của y. Y sẽ làm gì để đạt được mục đích này thì tôi không biết, nhưng bạn có thấy một đạo binh gồm 200 triệu kỵ binh sẵn sàng tham chiến, đạo binh mà Thánh Gioan thấy trong Khải Huyền 9:16 không? Trong câu 17 kế đó, Thánh Gioan lại thấy những người kỵ binh này mặc áo giáp ba màu ở ngực: đỏ, xanh biếc (sapphire), và vàng lợt ngả màu xanh (sulphur). Bạn có biết ba mầu này là mầu cờ của Nước Nga đương thời không? Bạn có thấy là vì sự chọn lựa sai lầm mà con người đã chất chứa bom đạn dư thừa để Lucifer có thể làm cho lửa từ trời rơi xuống không? Khi tội lỗi tràn trề thì Lucifer được phép làm dấu lạ và đây hẳn phải là dấu lạ của Satan mà Thánh Gioan thấy trong Khải Huyền 13:13, xin bạn tìm đọc. Cũng xin bạn tìm đọc Thư Gởi Bạn Hiền 2 để biết nhân loại sẽ đi về đâu nếu mọi người không ăn năn sám hối; không chọn điều lành, tránh điều ác. Bạn thân mến, trở lại câu hỏi lúc ban đầu, Thiên Chúa thua rồi hay sao? Tất nhiên là không! Làm sao Ðấng Tạo Dựng lại có thể thua tạo vật của mình cho được? Ngày nào con người thua những thằng rô bô mà họ chế ra thì Thiên Chúa cũng sẽ thua Lucifer. Lucifer chưa bị nhốt vào hỏa ngục chẳng qua vì Thiên Chúa quá nhân từ. Người biết tỏ tường hỏa ngục là chốn như thế nào, đời đời kiếp kiếp là bao lâu, và vì Người là đấng hay thương xót, Người không muốn một ai phải sa hỏa ngục nên Người cho mọi người, kể cả các thiên thần, cơ hội và thời gian dư thừa để ăn năn thống hối, để tìm đến Người. Nhưng nếu Lucifer ngoan cố, quyết tâm chống báng Thiên Chúa thì Thiên Chúa phải làm sao đây? Chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta hai sự lựa chọn: Một là Thiên Chúa, và hai là ma quỷ. Thế gian này trở nên tội lỗi như ngày nay chỉ là vì, từ nguyên thủy, con người đã chọn làm điều sai trái, rồi lại tiếp tục vâng phục quyền lực bóng đêm. Nếu chúng ta chọn Thiên Chúa thì yêu thương phải dâng đầy, hận thù ganh ghét phải tan biến. Nếu chúng ta thực hành lời Chúa dạy mà yêu thương tha nhân như yêu chính mình thì thiên đàng đã được thể hiện ngay nơi dương thế. Tiếc thay, tôi cũng như bạn, chúng ta đều đã chọn sai. Và dù Thiên Chúa có kêu gọi, có răn đe, có trừng phạt, chúng ta vẫn chứng nào tật nấy. Bạn không thấy sao? Bao nhiêu người kêu gọi chúng ta làm lành tránh dữ? Bao nhiêu người hy sinh xả thân xây đắp một thế giới hòa bình trong công chính? Bao nhiêu người từ bỏ mọi sự, tình nguyện phục vụ tha nhân? Vậy mà họ đã chỉ gặp chống đối và bị giết hại. Sao Thiên Chúa không ra tay? Thưa vì chúng ta không kêu cầu, không cậy trông vào Người, không thực thi lời Người dạy. Dù sao, sự lựa chọn sai lầm của chúng ta chắc chắn rồi sẽ đưa chúng ta đến tột điểm của sai lầm. Lúc ấy chết chóc sẽ xảy ra khắp mọi nơi, sự khốn cùng do tội lỗi gây ra sẽ đi đến cực điểm. Ðể rồi trong cơn cùng quẫn, con người sẽ nhận ra là mình sai, sẽ quỳ gối thành tâm nhìn nhận tội lỗi của mình, sẽ thực lòng ăn năn thống hối, sẽ liên lỉ hết lòng van xin Thiên Chúa cứu vớt; lúc ấy Thiên Chúa mới ra tay, và ngày tận cùng của Lucifer mới đến.Xin Chúa chúc lành cho bạn và mọi người trong gia đình bạn. Thân ái kính chào trong Chúa và Mẹ Maria, 

Giuse Phạm Văn Tuyến