Bài thánh ca chính thức của Đại hội Gia đình thế giới Philadelphia 2015

“Sound the Bell of Holy Freedom”
 

Sound the bell of holy freedom; call all nations of the earth.
Sons and daughters of one Father, sent to spread God’s saving Word.
Come, and gather, as one fam’ly at the table of the Lord.
David branch from root of Jesse, Mary that vine’s flow’ring rose.
She brought forth for us the Savior as the angel did propose;
Overshadowed by the Spirit, by her “yes” new life arose.
Blessed Joseph, spouse of Mary, teacher of your God and Lord,
You did shelter and provide for wondrous child by kings adored.
Open to God’s Word in dreaming saved your child from Herod’s sword.
Jesus, youth in low’ly Naz’reth, faithful son, and loving child,
Guest and host at Cana’s wedding, finest wine you did provide.
You, our rock, and you our shelter, keep us ever by your side.
At the cross, a grieving mother, on the cross, her only son,
With all mothers and their children, Blessed Mary, you are one.
In our joys, and in our sorrows may we do as you have done.
Sound the bell of holy freedom; call all fam’lies of the world
To be fed by love incarnate; to proclaim God’s holy Word;
Through the love of Christ our brother, in the Spirit make us one.”

Lời dịch tiếng Việt bài hát Ngân vang lên tiếng chuông Tự do linh thánh”

Ngân vang lên tiếng chuông Tự do linh thánh;

để gọi mời mọi dân nước khắp địa cầu.

Hỡi mọi con cái nam nữ của Chúa Cha duy nhất,

được sai đi loan truyền Lời Chúa cứu độ,

hãy đến, quây quần bên nhau thành một gia đình bên bàn ăn của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, nhành Đavít từ cội rễ Jessê đang nở hoa rực rỡ,

Mẹ đã sinh Đấng Cứu thế cho chúng con như lời sứ thần loan báo;

Mẹ được Thần khí bao phủ, và nhờ lời “xin vâng” của Mẹ, sự sống mới đã xuất hiện.

Lạy Thánh Giuse, phu quân của Đức Maria,

là thày dạy của Thiên Chúa và Chúa của ngài.
Ngài đã làm nơi nương ẩn

và dưỡng nuôi người con kỳ diệu được các vị vua tôn thờ,

đã mở lòng đón nhận Lời Chúa trong giấc mơ

để cứu con mình thoát khỏi lưỡi gươm của Hêrôđê.

Lạy Chúa Giêsu, chàng trai sống ở làng Nazareth đáng yêu,

là người con trung tín và dễ thương,
là khách mời và là chủ tiệc cưới Cana, đã ban rượu tuyệt hảo.

Ngài là đá tảng của chúng con, và là nơi ẩn náu của chúng con,

xin gìn giữ chúng con luôn ở bên Ngài.

Đứng bên thánh giá có người mẹ đau khổ,

còn trên thánh giá là con duy nhất của Mẹ.

Lạy Mẹ diễm phúc,

Mẹ nên một cùng với tất cả các bà mẹ và con cái của họ.

Khi vui cũng như khi buồn, ước gì chúng con cũng làm được như Mẹ đã làm.

Ngân vang lên tiếng chuông Tự do linh thánh;

để gọi mời mọi dân nước khắp địa cầu – được dưỡng nuôi bằng tình yêu nhập thể;

để công bố Lời thiêng của Thiên Chúa;
nhờ tình yêu của Chúa Kitô là người anh em của chúng ta,

trong Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta nên một”.