Phút hồi tâm cuối ngày

 

phut-hoi-tam-cuoi-ngay

Mời bạn nhìn lại ngày sống hôm nay để nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang chăm sóc bạn, và nghỉ ngơi bồi dưỡng cho những chặng đường sắp tới…