Ơn Lo Liệu của Chúa Thánh Thần

 
Đức Thánh Cha cũng trích lại câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthêu: “Anh em đừng lo phải nói gì hay phải nói như thế nào vì trong giờ đó, Thầy sẽ cho anh em biết phải nói gì, vì không phải là anh em nói nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha nói trong anh em” (Mt 10,19-20) Nhưng Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhưng chúng ta phải dành chỗ cho Ngài, phải cầu nguyện để xin Ngài đến trợ giúp chúng ta.
Ơn Lo Liệu của Chúa Thánh Thần

Tiếp kiến chung Đức Thánh Cha: Ơn Lo Liệu của Chúa Thánh Thần

Sáng thứ 4, 7.5, hàng chục hàng tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường thánh Phêrô, Vatican để dự buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo Hoàng. Trong loạt bài giáo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần mà ngài đã chia sẻ trong những lần tiếp kiến chung trước, lần này Đức Thánh Cha đã chia sẻ về Ơn Lo Liệu. Ngài đặt câu hỏi rằng: ơn này hoạt động như thế nào trong chúng ta? Và ngài trả lời rằng:

Khi chúng ta đón nhận ơn này vào trong con tim của mình, Chúa Thánh Thần sẽ ngay lập tức giúp chúng ta cảm nhận được lời của Ngài và hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta, cảm thức của chúng ta và ý hướng của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, Người cũng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn về Đức Giêsu, Đấng là kiểu mẫu của mọi cách thức hành động và trong tương quan với Thiên Chúa Cha và với anh chị em mình. Ơn lo liệu là một món quà, qua đó, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho lương tâm của chúng ta có thể đưa ra những chọn lựa cụ thể trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, theo luận lý của Đức Giêsu và Tin Mừng của Người. Theo đó, Thánh Thần giúp chúng ta lớn lên một cách nội tâm hơn, tích cực hơn…”

Đến đây, ngài nói lên tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện để xin Chúa giúp mình, cho mình lời khuyên, soi sáng để mình biết phải làm gì. Ngài nói: “Qua lời cầu nguyện, chúng ta dành cho Thánh Thần một không gian để Ngài đến và giúp chúng ta trong lúc này, khuyên nhủ chúng ta biết phải làm gì. Đừng bao giờ quên cầu nguyện…” Đức Thánh Cha cũng trích lại câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthêu: “Anh em đừng lo phải nói gì hay phải nói như thế nào vì trong giờ đó, Thầy sẽ cho anh em biết phải nói gì, vì không phải là anh em nói nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha nói trong anh em” (Mt 10,19-20) Nhưng Đức Thánh Cha giải thích thêm Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhưng chúng ta phải dành chỗ cho Ngài, phải cầu nguyện để xin Ngài đến trợ giúp chúng ta.

Ngài kết thúc bài chia sẻ như sau:

“Anh chị em thân mến, Thánh Vịnh 16 đã mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện với những lời này: ‘Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ’ (Tv 16,7-8). Ước gì Thánh Thần luôn khắc sâu trong con tim chúng ta sự chắc chắn này và bao phủ chúng ta bằng sự an ủi và bình an của Người!”.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ