Nạn cướp đất của kitô hữu và của Giáo Hội bên Pakistan

KASUR: Trong những ngày vừa qua, luật sư công giáo Sardar Mushtaq Gill đã mạnh mẽ tố cáo nạn cướp đất đai của kitô hữu và của Giáo Hội công giáo tại Pakistan.

Là người chuyên tranh đấu cho nhân quyền, luật sư cho biết hiện tượng này do các đại điền chủ và người quyền thế Hồi chủ mưu, bằng cách lạm dụng quyền bính của họ để ăn cướp đất đai, nhà cửa và ruộng vườn của các gia đình kitô và của Giáo Hội một cách có hệ thống. Hiện tượng ăn cướp này nấp sau bình phong che đậy của các vụ đặt điều vu khống kitô hữu nói phạm thượng, khiến kitô hữu sợ hãi bỏ trốn hay bị loại trừ. Điển hình như trường hợp của một người thợ kitô vùng Pattoki phải bỏ nhà đi làm tại một lò gạch xa. Một người Hồi đã chiếm nhà ông. Khi biết tin chiếm nhà bất hợp pháp, gia đình này đã về đòi lại, nhưng bị đe dọa và đánh đập. Hiện nay họ được Giáo Hội Anh giáo Pakistan che chở và giúp đưa nội vụ ra tòa. Luật sư Gill cũng cho biết có nhiều ruộng đất thuộc các gia đình kitô tại Punjab cũng đã bị cướp đoạt như thế với sự đồng lõa của cánh sát địa phương. Các đại điền chủ và người quyền thế Hồi công khai vi phạm các quyền của các nhóm thiểu số, ức hiếp các gia đình kitô yếu thế, vì họ không bị luật pháp trừng phạt. Nhưng chính vì vậy, ông cương quyết bênh vực quyền của các kitô hữu và đưa các vụ này ra trưóc công lý. (FIDES 16-12-2014).

 Linh Tiến Khải

 (Vatican 2014-12-17)