MƯU ĐỒ CỦA TAM ĐIỂM (4)

 

tamdiem431.- Hãy chấp nhận quyền tối thượng của Phản Giáo hoàng.

Hãy chọn những người kế vị xứng đáng.

Các bạn hãy ra lệnh cho những ai yêu Chúa phải mang phù hiệu Con thú, nếu không các bạn hãy rút phép thông công họ. Nhưng nhớ đùng gọi biểu tượng đó là Chúa.

Không được làm dấu Thánh giá, cũng không được mang Thánh giá trong người. Không được làm phép Thánh Giá.

Làm dấu Thánh giá đơn thuần là một việc tôn thờ ngẩu tượng và là dấu chỉ bất phục tùng [31].

 

32.- Các bạn hãy công bố tất cả những tín điều từ trước đến giờ là sai, chỉ trừ tín điều vô ngộ của Giáo hoàng.

Hãy tuyên bố Giêsu là một nhà cách mạng thất bại[32].

Hãy loan báo rằng vị Kitô chân chính chẳng bao lâu sẽ đến.

 Chỉ vâng phục phản Giáo hoàng mà thôi.

Hãy dạy cho giáo dân biết cúi mình khi nghe đến danh của vị Phản Giáo hoàng ấy.

 

33.- Hãy sắp xếp cho mọi chủ đề của Giáo hoàng đều nhắm đến việc chiến đấu trong đạo binh thánh chiến để bành trướng một tôn giáo duy nhất mang tính toàn cầu.

 

Satan biết nơi để toàn bộ số vàng đã bị mất.

Hãy chinh phục toàn thể nhân loại không chút xót thương!

[33] Tất cả những thứ đó sẽ đem lại cho nhân loại điều họ

mơ ước: “HOÀNG KIM THỜI ĐẠI CỦA HÒA BÌNH”

 

Pháp Nhật

 

Chú thích: 

 

[31] Thánh Giá là dấu chỉ cao cả nhất của Tình Yêu Thiên Chúa, vì yêu mà Thiên Chúa hy sinh cam lòng chịu chết, do bàn tay độc ác của con người, để cho con người được cứu độ. Từ chối Thánh Giá là từ chối ơn cứu độ qua sự đau khổ. Có chấp nhận hy sinh, đau khổ vì yêu, thì mới đạt đến vinh quang.

[32] Những người theo Đạo Chúa ngoài da, không sống mầu nhiệm Thập Giá, hoặc vô thần vô tín, một cách nào đó, đều cho rằng cái chết của Đức Kitô trên Thập Giá là một thất bại.

 

[33] Một cuộc cách mạng nhằm lật đổ sự thờ phượng Thiên Chúa trong toàn thể nhân loại. Phúc âm đã tiên báo điều này. – Thánh Phao lô nói đến hiện tượng chối đạo, bỏ đạo trong 2Ths 1-12. (Lm Nguyễn thế Thuấn dùng chữ ly gián: sự ly khai chối đạo. Tiếng muốn nói mọi kẻ phải hư đi vì khước từ ơn đức tin, lòng yêu mến sự thật, trong 2Ths 2,10 và 12) – Thánh Phaolô khuyên hãy chống lại những người dạy giáo lý sai lạc trong Thư 2 Timôthê đoạn 2, 14-26, và Thánh nhân khuyên đề phòng các nguy hiểm

của những thời cuối cùng trong Thư 2 Timôthê đoạn 3, 1-17. Tóm lại những người mang danh là Kitô hữu, có đạo mà bỏ đạo, chối đạo, theo nghĩa là buông bỏ đức tin và lòng yêu mến sự thật. Họ sống trong sự giả dối và yêu chuộng những sự thế gian. TÍN THÁC, CẬY TRÔNG và YÊU MẾN là 3 nhân đức đối với Thiên Chúa đã không còn hoặc rất mờ nhạt trong trái tim họ! Sự chối đạo, bỏ đạo (hiểu theo nghĩa này) đang tràn

lan ngày càng rộng lớn trong Giáo Hội và trong toàn thể nhân loại. Satan đang có vẻ thắng thế.