Lương tâm

Trong cái nhìn của người tín hữu, Lương Tâm là luật nội tâm mà Thiên Chúa khắc ghi vào tâm khảm mỗi người. Luật ấy đem lại cho ta ánh sáng của Thần Khí Tình Yêu, cái mà có thể soi dẫn cho ý hướng và hành động của ta được đúng đắn, ngay thẳng và hợp với Thánh Ý. Nói cách khác, Luật ấy giúp ta biết làm lành lánh dữ (cách hiểu quen thuộc). Luật ấy có thể làm cho tâm mình êm dịu khi ta hành động theo tiếng lương tâm đưa dẫn, hoặc nó sẽ không ngừng khơi động hồn ta dậy sóng khi ta quay mặt với nó. 
Lương tâm, với ta, nó thực sự là một người bạn rất mực trung thành. Dẫu ta có giả điếc hay làm ngơ, người bạn ấy cũng chẳng bao giờ rời xa ta. Tiếng của người bạn ấy không ồn ào hay náo động nhưng luôn vang vọng và da diết nơi sâu thẳm tâm hồn hơn bất cứ âm thanh nào khác của con người.
Vậy bạn muốn tâm dậy sóng hay lòng dịu êm mỗi khi đêm về cùng với người bạn ấy…!