Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên

Thuận và nghịch

 Lc 9,46-50

46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. 47 Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 48 và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

49 Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. 50 Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

“Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con.” (Lc 9,48.50)

Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều ngược hẳn suy nghĩ của các ông:

1. Lớn và nhỏ: mọi người, trong đó có các môn đệ và có cả chúng ta nữa, đều muốn làm người cao trọng nhất, nghĩa là có địa vị, có quyền hành, có quyền lợi. Nhưng khi các môn đệ đang suy nghĩ trong lòng về ước mong đó thì Chúa Giêsu biết ý nghĩ của các ông, Ngài bảo các ông đừng nghĩ tới vấn đề đó nữa, mà hãy nghĩ ngược lại. Hãy trở thành kẻ bé nhỏ nhất, nghĩa là đừng nhắm địa vị và quyền hành, quyền lợi mà hãy sống khiêm tốn như trẻ nhỏ.

2. Đón tiếp ai: Thói thường, người ta niềm nở với những ai có lợi cho mình, chẳng hạn người có địa vị, có quyền hành, có của cải. Chúa Giêsu thì dạy: hãy có thái độ rộng mở đón tiếp mọi người, dù đó là một đứa trẻ chẳng có địa vị quyền hành gì cả.

3. Thuận và nghịch: người ta thường dùng cái khung phe nhóm để định hướng thái độ của mình. Ai thuộc phe nhóm mình thì là bạn mình và mình hợp tác; ngược lại ai không thuộc phe nhóm mình thì là kẻ thù của mình và mình chống lại. Chúa Giêsu dạy ngược lại: “Ai không chống lại các con tức là thuộc với các con”, và “chớ ngăn cản họ”.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Cái ý muốn “làm lớn” đã là nguồn gốc sinh ra biết bao đố kỵ, tranh dành và gây ra biết bao xào xáo khổ sở trong cuộc sống chung. Bởi thế Chúa dạy ta đừng ham làm lớn nhưng hãy ham làm nhỏ. Kiêu căng là đầu của 7 mối tội đầu, khiêm tốn là đứng số một trong 7 nhân đức hàng đầu.

Nếu con đang “làm nhỏ”, xin cho con biết cám ơn Chúa vì con được giống như những đứa bé trong gia đình. Nếu nhiệm vụ đang đặt con làm lớn, xin cho con biết “làm lớn” một cách khiêm tốn, làm lớn để phục vụ chứ không phải để bắt người ta phục vụ.

2. Vấn đề quan trọng không phải là tôi được địa vị cao hay thấp mà là tôi được đặt vào đúng chỗ hợp với khả năng của mình. Kẻ ít khả năng mà ở địa vị cao thì không chu toàn được những nhiệm vụ được giao, và như thế càng cho người khác thấy rõ những yếu kém của mình.

3. Về thái độ đón tiếp: lẽ ra là môn đệ của Chúa, tôi phải đón tiếp mọi người, đặc biệt ưu tiên đón tiếp những kẻ bé mọn. Thế nhưng khuynh hướng tự nhiên vẫn còn sống mạnh trong tôi, nên đôi khi tôi vẫn thờ ơ, thậm chí xua đuổi những kẻ bé mọn ấy, và niềm nở với những người có lợi cho tôi.

4. Thuận và nghịch: nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ, đó là một việc làm tốt. Nhưng vì Gioan đã đánh giá việc làm đó theo một tiêu chuẩn sai (người đó không thuộc phe nhóm của mình), nên dẫn tới một thái độ sai là chống đối và ngăn cản. Để “chữa trị” Gioan, Chúa Giêsu bảo ông hãy suy nghĩ theo một tiêu chuẩn mới “Ai không nghịch với các con tức là thuận với các con”. Nghĩa là hãy suy nghĩ theo chiều “thuận”: hãy coi mọi người đều là “thuận” với mình, chỉ trừ khi rõ ràng người ta chống mình.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã trở nên tấm bánh nhỏ bé để đến với chúng con. Chúa đến với chúng con trong âm thầm nhỏ bé. Chúa không muốn quấy rầy đời sống chúng con bằng sự hiện diện phi thường, cả thể của Chúa. Chúa đã chấp nhận là tấm bánh nghiền nát để chuyển tải sự sống của Chúa vào từng thớ thịt, từng mạch máu của chúng con. Xin giúp chúng con biết tiếp nhận sự sống của Chúa và thông chia sự sống ấy cho tha nhân trong đời sống dâng hiến và phục vụ.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, ở đời người ta thường đua tìm danh vọng. Ở đời ai cũng tìm vinh quang cho mình. Thích đề cao cái tôi. Thích làm những chuyện phi thường. Có mấy ai dám đi tìm sự nhỏ bé đơn hèn? Có mấy ai dám chịu xóa mình đi để hòa vào cuộc đời anh em? Có mấy ai cho đi mà không mong đền đáp hay ít là tìm kiếm vinh quang cho bản thân? Xin tha thứ cho bản tính tự cao tự đại của chúng con. Xin tha thứ cho thói giả hình, vụ hình thức của chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa, sống đơn sơ, âm thầm để gần gũi anh em. Xin giúp chúng con biết trung tín trong những việc nhỏ bé tầm thường nhưng với một tình yêu lớn lao.

Lạy Chúa, Chúa đã sinh ra trong thân phận nghèo hèn. Chúa đã trở nên tấm bánh đơn hèn. Xin giúp chúng con luôn sống giản dị, nhỏ bé, đơn sơ để được trở nên giống Chúa hơn. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)