Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

 

 

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG
Mt 9,35-10,1.6-8

“Đức Giêsu thấy đám đông
thì chạnh lòng thương.”

(Mt 9,36)

1. Tin Mừng hôm nay ghi lại: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố và làng mạc để dạy dỗ và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Khi nhìn đoàn lũ dân chúng, Ngài động lòng thư%