Lịch Phụng vụ tháng 12/2014

 

 

Trong Tháng 12 này, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Nhật 2,3,4 (Mùa Vọng), Lễ Giáng Sinh, Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất; ngoài ra chúng ta cũng mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Đức Mẹ Guađalupê, Lễ Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử.

 

LỄ CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG (Ngày 7 Tháng 12): Bài Đọc 1 (Isaia 40: 1-5; 9-11) ghi lại lời Chúa nói trước, qua miệng Tiên Tri Isaia, về ngày Đấng Cứu Thế sẽ đến và “chăn dắt Dân Chúa như người mục tử chăn dắt đoàn chiên; Người ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ nhàng dẫn dắt như chiên mẹ chăn dắt chiên con. “Vậy hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; hãy lấp mọi hố sâu; hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy uốn cho ngay thẳng; con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và vinh hiển của Chúa sẽ xuất hiện…”          Trong Bài Đọc 2 (2 Phêrô 3:8-14), Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta: “Thiên Chúa là Đấng hành động nhẩn nại, Người không muốn cho ai phải hư mất; nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối để được tha thứ và cứu chữa. “Vậy chúng ta hãy sống thánh thiện và đạo đức, trong khi chờ đợi một trời mới, đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị.”   Bài Phúc Âm (Matcô 1: 1-8) là đoạn mở đầu Phúc Âm theo Thánh Matcô nhắc nhở chúng ta về những lời Tiên Tri Isaia đã nói trước đây (Xin xem Bài Đọc 1) là ngày Đấng Cứu Thế sẽ đến và hãy sửa đường lối cho ngay thẳng để chờ đợi Người đến. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhắc nhở điều đó cho dân chúng và Ngài đã rao giảng và ban phép rửa tại sông Giođanô. Ngài cũng nói là phép rửa Ngài ban chỉ là phép rửa bằng nước; còn Chúa Kitô sẽ đến sau và sẽ ban Phép Rửa qua ơn Chúa Thánh Thần (tức là Bí Tích Rửa Tội có thể rửa sạch Tội Tổ Tông Truyền.)

 

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa, ăn năn sám hối tội lỗi, cố gắng sửa đổi  đời sống cho xứng đáng, để chờ ngày Ngài đến vào dịp lễ Giáng Sinh này và vào ngày Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này qua cái chết.

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Ngày 8 tháng 12): Hôm nay hợp cùng toàn thể Giáo Hội chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ không mắc tội Tổ Tông  Truyền (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội). Mọi người chúng ta là con cháu Ông Adong và Bà Evà, nên đều mắc tội Tổ Tông, là tội Ông Adong và Bà Evà đã mắc khi phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa và lưu truyền lại cho con cháu qua mọi thời đại (Xin xem Sách Sáng Thế 3: 9 – 20), chỉ có Đức Maria từ thuở đời đời đã được Thiên Chúa chọn để chịu thai và sinh ra Đấng Cứu Thế (là Chúa Giêsu), nên đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi Nguyên Tội và Mẹ hoàn toàn trong sạch khỏi mọi tội lỗi. Khi Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ đã xưng với Mẹ là “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc.” (Chúng ta vẫn đọc trong kinh Kính Mừng).

 

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Sáng Thế 3: 9-15,20); Bài Đọc 2 (Êphêsô 1:3-6,11,12); Bài Phúc Âm (Luca 1:26-38).

 

LẼ ĐỨC MẸ GUADALUPÊ (Ngày 12 tháng 12): Hôm nay hợp cùng toàn thể Giáo Hội, đặc biệt với Giáo Hội Mexico, để mừng Lễ Đức Mẹ hiện ra tại Guađalupê. Đức Mẹ đã hiện ra tại Guađalupê với Thánh Juan Diego (1474-1548) từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 1531. Thánh Juan Diego lúc đó là một thổ dân Mexico, tân tòng; nhưng sống một đời sống rất nghèo khổ và tốt lành.  (Thánh Juan Diego: Phong Thánh ngày 31/7/2002; Lễ kính ngày 9 tháng 12 hằng năm)

 

Guadalupê gần Thủ Đô Mexico, ngày nay là một nơi hành hương rất nổi tiếng.  Hằng năm có nhiều triệu khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ các nước Mỹ Châu, đến kính viếng;  đặc biệt vào là dịp lễ ngày 12/12 hằng năm.

 

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 ( Giacaria 2: 14-17; hoặc Khải Huyền 11: 19; 12:1-6,10). Bài Phúc Âm (Luca 1: 26-38; hoặc Luca 1: 39-47).

 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (Ngày 14 tháng 12):Bài Đọc 1 (Isaia 61:1-2,10-11) ghi lại lời Tiên tri về Đấng Cứu Thế sẽ đến và được: ” Thánh Thần Chúa ngự trên Ngài, xức dầu cho Ngài và sai Ngài đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn bị đau thương, báo tin ân xá cho những người bị lưu đầy, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa…”       Trong Bài Đọc 2 (1 Tessalonica 5: 16-14), Thánh Phaolô mời gọi các Tín Hữu hãy vui sống luôn luôn trong Chúa; hãy cầu nguyện liên lỉ; trong mọi việc làm, hãy tạ ơn Chúa…hãy xa tránh mọi điều dữ…”  và Ngài xin “Chúa là chính sự bình an thánh hóa anh chị em một cách toàn diện….để chờ đón ngày Chúa lại đến…” 

 

Bài Phúc Âm (Gioan 1: 6-8,19-28) ghi lại sự việc các Tư Tế và các Lêvi đến hỏi thánh Gioan Tẩy Giả: “Ông là ai?”   Thánh Gioan đã thẳng thắn trả lời là Ngài không phải là Elia, cũng không phải là một tiên tri, mà chỉ là “tiếng kêu trong sa mạc để kêu gọi mỗi người hãy sửa đường lối cho ngay thẳng và bằng phẳng để dọn đường cho Đấng cứu thế đến…”   Thánh Gioan cũng thẳng thắn nói là Ngài không phải là Đấng Kitô…Phép rửa  Ngài  ban chỉ là phép rửa tỏ sự thống hối….và Ngài chỉ là kẻ tầm thường “không xứng đáng cởi dây giầy  cho Đấng Kitô sắp đến.”

 

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, đang tiến gần Đại Lễ Giáng Sinh, chúng ta biết dành nhiều thời giờ hơn để “dọn đường cho Chúa đến,” để cầu nguyện, tham dự các cuộc tĩnh tâm do Giáo Xứ tổ chức, hoặc tĩnh tâm theo Hội Đoàn; dọn mình sửa đổi đời sống bằng cách xét mình xưng tội. Trong Mùa Vọng chính Đức Giáo Hoàng cũng dành một tuần tĩnh tâm cùng với các vị Hồng Y, Giám Mục làm việc tại Tòa Thánh Vatican; Ngài cũng nghe giảng tĩnh tâm, và xét mình xưng tội để dọn mình mừng Đại lễ Giáng sinh được sốt sắng, được nhiều ơn phúc và tràn lan ơn Chúa cho toàn thể Giáo Hội.

 

LỄ CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (Ngày 21 Tháng 12): Bài Đọc 1 (2 Samuel 7:1-5,8-12,14-16) nói về việc Vua Đavid muốn xây dựng đền thờ để tôn kính Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã chúc phúc cho nhà vua và cho dòng dõi nhà vua sẽ tồn tại mãi mãi.  Trong Bài Đọc 2 (Rôma 16:25-27), Thánh Phaolô nói về việc rao giảng Phúc Âm tình thương của Chúa sẽ lan rộng ra ngoài nước Do Thái và đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi dân tộc.      Bài Phúc Âm (Luca 1: 26-38) ghi lại việc Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến báo cho Đức Mẹ hay tin vui mừng là Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để sinh ra Đấng Cứu Thế có tên là Giêsu, và vẫn còn trinh tiết vẹn toàn.  Đức Mẹ đã vâng lệnh Thiên Chúa truyền, và Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng Đức Mẹ đồng trinh. Đây là giây phút linh thiêng nhất nối kết tình thương của Thiên Chúa với nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại tội lỗi chúng ta (Chúng ta nhớ đến Năm Sự Vui).

 

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được lòng khiêm nhường, khó nghèo và vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự, noi gương Mẹ Maria; xin cho chúng ta được lòng sùng kính Đức Mẹ, siêng năng lần tràng chuỗi Mân Côi; nhất là chúng ta đang tiến gần đến ngày Đại Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay.

 

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH (Ngày 25 Tháng 12): Sau những ngày chuẩn bị dài trong suốt Mùa Vọng, hôm nay chúng ta vui mừng cùng với toàn thể thế giới mừng đại Lễ Giáng Sinh năm 2014. Lễ Giáng Sinh không phải chỉ là niềm vui cho các Kitô Hữu mà còn cho cả nhân loại, hầu hết các quốc gia trên thế giới xếp ngày Lễ Chúa Giáng Sinh là ngày nghỉ việc cho cả nước, các cuộc chiến tranh đều tạm ngừng.

 

Mặc dầu là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã sinh ra trong nghèo khó nơi Hang Đá bò lừa, trong một gia đình nghèo khó của Thánh Giuse và Mẹ Maria,  sống nghèo như một người bình dân và cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Vì thế, trong đêm Ngài Giáng Sinh đã có các Thiên Thần đến thờ lạy và các mục đồng cũng được Thiên Thần báo tin để đến thờ lạy Ngài và loan báo tin vui cho dân Thành Belem và toàn thể thế giới. Phúc Âm theo Thánh Luca (đoạn 2 , từ câu 1 đến câu 20) đã ghi lại đầy đủ câu chuyện Chúa Giáng Sinh.      (Để hiểu rõ hơn về việc Chúa Giáng Sinh, xin mời quý vị xem thêm bài “Nhân Dịp Lễ Giáng Sinh:Tìm Hiểu Sinh Nhật của Chúa.” mà chúng tôi đã viết và gửi đến quý vị trước đây).

 

Các Bài Đọc trong lễ Giáng Sinh:

 

 Thánh Lễ Vọng: Bài Đọc 1: Isaia 62: 1-5; Bài Đọc 2: Công vụ Tông Đồ 13:16-17,22-25; Bài Phúc Âm: Matthêu 1: 1-25.         Thánh Lễ Đêm: Bài đọc 1:  Isaia 9: 1-16; Bài Đọc 2: Titô: 2:11-14; Bài Phúc Âm: Luca 2:1-14. Thánh Lễ Rạng Đông: Bài Đọc 1: Isaia 62 11-12; Bài Đọc 2: Titô 3:4-7; Bài Phúc Âm: Luca 2: 15-20.     Thánh Lễ Ban Ngày: Bài Đọc 1: Isaia 52: 7-10; Bài Đọc 2: Thơ Do Thái 1: 1-6; Bài Phúc Âm Gioan 1: 1-18 hoặc đọc bài ngắn: Gioan 1: 1-5,9-14.

 

 

LỄ THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI (Ngày 26 Tháng 12): Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Stêphanô là một trong 7 Phó Tế  đầu tiên trong Giáo Hội (Xin xem sách Công Vụ Tông Đồ 6:5-6) và cũng là vị Tử Đạo đầu tiên trong Giáo Hội (Công Vụ Tông Đồ 6: 8 – 7: 60). Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1: Cv 6: 8-10; 7: 54-59; Bài Phúc Âm: Matthêu 10: 17-22.

 

LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ (Ngày 27 Tháng 12): Theo sách Phúc Âm thuật lại thì Thánh Gioan Tông Đồ là anh em với Thánh Giacôbê, cha là Giêbêđê, mẹ là Salômê (Matcô 1:20; Matthêu 15: 40;27:56), quê ở Besaida, làm nghề đánh cá. Lúc đầu Thánh Gioan làm môn đệ Thánh Gioan Baotixita (Gioan 1:39), sau đó đi theo Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu gọi ông đang khi ông vá lưới. Thánh Gioan đã được cùng với Thánh Giacôbê (người anh em) và Thánh Phêrô tham dự biến cố đặc biệt khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Taborê.  Thánh Gioan đã viết Phúc Âm IV, 3 Thánh Thư và sách Khải Huyền.  Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên Thánh Giá đã “trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan.”     Thánh Gioan cùng với thánh Phêrô “chạy đến mộ Chúa Giêsu” và nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại thật: “và ông đã thấy, và ông đã tin!” (Xin xem Phúc Âm Gioan 20: 1-8).

 

Theo truyền thuyết, Thánh Gioan đi rao giảng Phúc Âm tại Samaria, Antiokia, sau đó tại Ephêsô. Thánh Gioan đã đến Roma, rồi bị đầy đi Đảo Patmos dưới thời Hoàng Đế Domitian, và chết tại đó.  Các Bài Đọc: Bài Đọc 1: 1Gioan: 1: 1-4; Bài Phúc Âm: Gioan 20:1-8).

 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT (Ngày 28 Tháng 12): Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất, gia đình của Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, và Chúa Giêsu. Hôm nay có thể nói là ngày lễ bổn Mạng của các Gia Đình, để chúng ta nhìn vào gương mẫu của Thánh Gia mà noi gương bắt chước và xây dựng những gia đình, dù giầu, dù nghèo, nhưng luôn sống hạnh phúc, đoàn kết yêu thương nhau, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cháu. Các người chồng hãy noi gương Thánh Giuse, luôn sống chung thủy với vợ, chăm lo việc gia đình để cùng với người vợ lo nuôi nấng và giáo dục con cháu nên những người con ngoan, đạo đức. Những người vợ biết noi gương Đức Mẹ Maria, sống tận tụy cho chồng cho con, luôn trung thành với người chồng của mình, và đồng lao cộng tác với chồng để lo giáo dục con cái sống theo đường lối Chúa.  Các người con hãy noi gương Chúa Giêsu, dù là con Thiên Chúa, nhưng Người luôn khiêm nhường, hạ mình xuống, vâng phục Thánh Giuse và  Mẹ Maria (Luca 2:51).   Dù chúng ta có học thành tài, có bằng cấp cao  hơn cha mẹ  chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sống khiêm tốn và lắng nghe lời cha mẹ dạy dỗ chúng ta,  nhiều khi  vì tình yêu thương mà sửa dạy chúng ta; đừng kiêu ngạo, cậy mình, mà oán ghét cha mẹ chúng ta. (Xin xem thêm Bài “Sống Hạnh Phúc Gia Đình” mà chúng tôi đã viết và gửi quý vị trước đây).

 

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Sáng Thế 15:1-6;21:1-3) ghi lại những lời ông Abraham cầu xin với Chúa và Ngài đã nhận lời cho vợ ông là bà Sarah được thụ thai trong tuổi già và sinh ra Isaac, và tự ông Isaac đã sinh ra một dòng dõi đông đảo là Israel.  Trong Bài Đọc 2 (Thư Do Thái 11: 8,11,12,,17-19), Thánh Phaolo nhắc đến Đức Tin của Tổ Phụ Abraham. Nhờ Đức Tin mạnh mẻ Thiên Chúa đã ban cho Ông người con trong lúc tuổi đã già; dù là con một, nhưng Chúa vẫn thử lòng bảo ông hy sinh đứa con cho Chúa, và ông vẫn vâng theo; nhưng Chúa đã không thi hành như lời Chúa dạy ông và cho Isaah sống và sinh ra một dân tộc đông đảo.  Bài Phúc Âm (Luca 2:22-40) ghi lại việc Thánh Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu Hài Đồng vào Đền Thánh theo luật Môisê, và ông  Simeon và bà Tiên tri Anna chúc phúc cho Chúa Hài Nhi và tiên báo về tương lai của Chúa trong công cuộc cứu chuộc nhân loại.  Sau mọi thủ tục nghi lễ, Thánh Giuse và Mẹ Maria đem Chúa Hài Nhi Giêsu về lại quê hương Nagiaret, và “Chúa Hài nhi lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa của Thiên Chúa ở cùng Người.”

 

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ và Thánh Giuse bầu cử, chúc lành cho gia đình chúng ta luôn được hồn an xác mạnh, sống hòa thuận thương yêu nhau, giữ vững Đức Tin, và loan truyền Đức Tin cho những người chưa biết để thờ phượng Chúa.   Xin cho những ai đã qua đời được sớm về hưởng phúc Thiên Đàng.

 

Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ chúc lành cho tất cả chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

 (Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)