Lạy Chúa, Con Đây!

Lạy Chúa! 
con rất yêu Mùa Vọng, 
mùa của màu tím đợi chờ
mùa của hy vọng và mừng vui. 
Mùa Vọng trong con là mùa lắng đọng
cho những kế hoạch yêu thương được ủ ấp
cho bao hy sinh được vun xới đong đầy.

Con biết Chúa yêu con nhiều lắm
vì Chúa đã phá tan mọi khoảng cách
để đến với nhân loại trong thân phận phàm hèn
để trao ban một tình yêu vô chung và tuyệt đối. 
Con muốn làm bật tung cánh cửa lòng mình
để đón Chúa vào và ngự lại trong con
để không còn những khoảng cách ngập ngừng
những tần ngần trong lựa chọn yêu thương
và để lòng con được đầy ắp Chúa.

Lạy Chúa, 
Mùa Vọng là mùa của chờ đợi
Con chờ đợi Chúa, và Chúa chờ đợi con. 
Xin dạy con luôn thức tỉnh sẵn sàng
để mặc lấy Chúa vào cuộc đời con. 
Xin cho con được đổi mới thực sự
Từ trong tâm hồn và trong cách sống

Xin dẫn con vào Mùa Vọng Thánh
bằng những cọng rơm của hy sinh và vui tươi

Tác giả: Quỳnh Trâm