Giáo Hội Campuchia và niềm vui có thêm linh mục người bản xứ thứ 7

Hôm nay, 06/12/2014, tại Hạt phủ doãnTông tòa Battambang, thánh lễ thụ phong cho tân linh mục Joseph Moung Ros được cử hành rất long trọng và sốt sắng. Đồng tế với ĐGM chủ tế Olivier Schmitthaeusler là hai Đức Phủ doãn Tông tòa Battambang Kike, S.J., và Tông tòa Kompong Cham Antonysamy Susairaj, cùng với các linh mục đến từ các miền của đất nước Khmer và đến từ nước ngoài. Đông đảo tín hữu khắp miền và Giáo hội Phật giáo đến hiệp thông cầu nguyện và chung vui với cha mới.

Cha mới Joseph Moung Ros, sinh quán tại Kompong Thom, là mục tử bản xứ Khmer thứ 7 của Hội thánh Công giáo tại Campuchia. Năm 2014 này, Cánh đồng tại Campuchia có thêm các thợ gặt là 1 tân phó tế và 2 tân linh mục bản xứ. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít!” (Lc 10,2). Xin các bạn hiệp lời cảm tạ Chúa với Hội thánh Campuchia và cầu nguyện cho tân linh mục.

IMG_2624

IMG_2625

IMG_2626

IMG_2629

IMG_2632

IMG_2640

IMG_2648

IMG_2652

IMG_2655

IMG_2657

IMG_2658

IMG_2663

IMG_2669

IMG_2670

IMG_2671

IMG_2675

IMG_2677

IMG_2682

IMG_2684

IMG_2686

IMG_2688

IMG_2694

IMG_2696

IMG_2699

IMG_2700

IMG_2701

IMG_2709

IMG_2712

IMG_2715

IMG_2726

IMG_2728

IMG_2732

IMG_2734

IMG_2736

IMG_2737

IMG_2740

IMG_2742

IMG_2744

IMG_2748

IMG_2752

IMG_2755