Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ mừng 200 năm tái lập Dòng Tên