Đức Thánh Cha chủ sự lễ cầu nguyện cho các Hồng Y, Giám Mục

VATICAN. Trưa ngày 4-11-2016, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Hồng Y và GM qua đời trong 12 tháng qua.

PopeFrancis-04Nov2016-10.jpg

Đồng tế với ĐTC có gần 60 Hồng Y và Giám Mục hiện diện ở Roma, trước sự tham dự của gần 1 ngàn tín hữu.

 Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến các hoạt động của các vị chủ chăn đoàn chiên của Chúa Kitô đã tận tụy phục vụ và hy sinh vì phần rối những người đã được ủy thác cho các vị chăm sóc, đã thánh hóa họ nhờ các bí tích và dìu dắt họ trên con đường cứu độ. ”Đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh, các vị chủ chăn ấy đã loan báo Tin Mừng, và với tình phụ tử, đã cố gắng thương yêu tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người vô phương thế tự về và những người cần được trợ giúp”.

 ĐTC cũng nói rằng: ”Qua sứ vụ, các vị chủ chăn ấy đã in vào tâm hồn các tín hữu chân lý đầy sức an ủi, theo đó ”ơn thánh và lòng thương xót của Chúa dành cho những người được Ngài tuyển chọn” (Kn 3,9), Nhân danh Thiên Chúa từ bi và tha thứ, đôi tay các vị đã chúc phúc và xá giải, những lời của các vị đã an ủi và lau khô nước mắt, sự hiện diện của các vị đã làm chứng một cách hùng hồn rằng lòng từ nhân của Thiên Chúa thật là vô tận và lòng thương xót của Chúa thật là vô biên. Một số vị chủ chăn ấy đã được kêu gọi làm chứng tá cho Tin Mừng đến mức độ anh hùng, chịu đựng những u sầu nặng nề”.

 Và ĐTC kết luận rằng ”Dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, cái chết của các vị là bước vào cuộc sống sung mãn. Và dưới ánh sáng ấy chúng ta cảm thấy càng được gần gũi với những người anh em quá cố của chúng ta: cái chết có vẻ phân ly chúng ta với các vị, nhưng quyền năng của Chúa Kitô và Thần Khí của Ngài liên kết chúng ta với các vị ấy càng sâu xa hơn nữa. Chúng ta tiếp tục cảm thấy các vị ở cạnh trong sự hiệp thông của các thánh” (SD 4-11-2016)

PopeFrancis-04Nov2016-01.jpg

PopeFrancis-04Nov2016-16.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-17.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-18.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-15.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-14.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-08.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-12.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-13.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-11.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-09.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-07.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-06.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-05.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-04.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-03.jpg
PopeFrancis-04Nov2016-02.jpg

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 04.11.2016)