ĐTC: Thiên Chúa đồng hành với người công chính cũng như kẻ tội lỗi

DTCTheo new.va– Trong bài giảng nhân ngày Giáo Hội mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta suy gẫm về công trình tạo dựng của Thiên Chúa và hành trình mà Ngài đi vào trong dòng lịch sử nhân loại. ĐTC nói rằng khi chúng ta đọc sách Sáng Thế chúng ta “có nguy cơ nghĩ rằng Thiên Chúa là một nhà ảo thuật dùng chiếc đũa thần để tạo dựng”. Không phải như vậy!  Thiên Chúa tạo dựng muôn loài và cho phép con người được tiếp nối trong công trình tạo dựng để muôn vật tiến tới sự thành toàn. Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền làm chủ trên mọi thụ tạo trong vũ trụ này.

Thiên Chúa không phải là nhà ảo thuật, Ngài là Đấng Sáng Tạo. Vào ngày thứ sáu, Ngài tạo dựng con người, Ngài cho con người quyền làm chủ trên các thụ tạo khác. Quyền làm chủ tức là quyền tự do. Ngài đưa con người đi vào  trong lịch sử, Ngài đặt con người phải có trách nhiệm trên các thụ tạo. Do đó con người làm chủ các thụ tạo để đưa chúng đến sự viên mãn trong thời gian. Thời gian viên mãn là gì? Là lúc Thiên Chúa ban chính Con Một của Ngài: Sự xuất hiện của Con Ngài. Bởi vì Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói cho chúng ta, đã tiền định cho chúng ta nên hình ảnh của Người Con.

Đây là con đường của nhân loại, là cuộc hành trình của nhân loại. Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Con Ngài và Con của Ngài ở giữa chúng ta. Trong gia phả của Chúa Giêsu được nhắc đến trong Tin Mừng có những vị thánh và có cả kẻ tội lỗi. Nhưng lịch sử vẫn tiếp tục tiến vì Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được tự do. Và ngay cả khi con người “lạm dụng tự do để chống lại Thiên Chúa, dẫn đến hậu quả bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa vẫn thực hiện một lời hứa, vì vậy con người còn hy vọng quay lại thiên đàng. Con người, một kẻ tội lỗi nhưng có niềm hy vọng. Nhân loại không bước đi trên hành trinh đơn độc: Thiên Chúa cùng đi với chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa đã lựa chọn: Ngài chọn thời gian. Ngài là Thiên Chúa của thời gian; Ngài là Thiên Chúa của lịch sử; Ngài là Thiên Chúa cùng đi với con người. Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa đi vào lịch sử của con người với bản gia phả  gồm những người công chính và kẻ tội lỗi. Ngài đồng hành cùng tất cả mọi người để gặp gỡ họ.

Tin Mừng kể về một lịch sử dài nhưng kết thúc tại “một làng quê bé nhỏ” với Thánh Giuse và Mẹ Maria. Thiên Chúa của lịch sử thật tuyệt vời vì Ngài muốn đồng hành cùng tất cả mọi người. Thánh Thomas nói rằng “Đừng sợ những điều lớn lao cũng như những điều nhỏ nhặt. Vì tất cả điều thánh thiêng”. Và đây là cách Thiên Chúa, Ngài hiện diện trong những điều lớn lao cũng như trong những điều nhỏ nhặt.

Ngài là Thiên Chúa đồng hành cùng lịch sử nhân loại. Ngài là Thiên Chúa nhẫn nại. Sự nhẫn nại của Ngài  tràn làn qua muôn thế hệ. Thiên Chúa nhẫn nại với hết mọi người, với những ai sống trong ân sủng cũng như kẻ ở trong tội lỗi. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta vì Ngài muốn tất cả chúng ta nên giống hình ảnh của Con Ngài. Và đó là lý do Ngài ban cho chúng ta sự tự do, không bị lệ thuộc. Ngài vẫn đang tiếp tục đồng hành với chúng ta.

Và hôm nay chúng ta mừng lễ Sinh Nhật Đức Maria. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự hiệp nhất để đồng hành với nhau và sự bình an trong tâm hồn. Đó là ân sủng của ngày lễ hôm nay.

Hôm nay chúng ta có thể nhìn lên Đức Mẹ, đấng trinh khiết vẹn tuyền, được tuyển chọn để trở nên Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm hành trình của Mẹ và tự hỏi: “Hành trình cuộc đời tôi sẽ như thế nào đây? Tôi có để cho Thiên Chúa cùng đi với tôi không? Tôi có để cho Ngài cùng đi với tôi hay tôi muốn đi một mình? Tôi có để cho Ngài chăm sóc, giữ gìn tôi, trợ giúp tôi, tha thứ cho tôi, đem tôi tiến lên phía trước để gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô không? Gặp Đức Kitô sẽ là điểm kết thúc cuộc hành trình đời tôi. Hôm nay, chúng ta hãy tự chất vấn điều này: Tôi có để cho Chúa nhẫn nại với tôi không? Đọc câu chuyện Tin Mừng kể về bản gia phả và ngôi làng nhỏ, chúng ta hãy ngợi khen Chúa và khiêm tốn xin Ngài ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn vì chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Xin Ngài cùng đồng hành với chúng ta.

Hoàng Minh