Dọn đường đón Chúa

 

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (07/12/2014)

[Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc chuẩn bị đón tiếp một ai đó hay một sự kiện quan trọng nào đó. Thường thì việc chuẩn bị chiếm nhiều công sức và thời gian của chúng ta hơn chính việc đón tiếp. Việc chuẩn bị quan trọng chẳng những đối với người hay những người được đón tiếp mà còn quan trọng đối với cả người hay những người đón tiếp nữa. 

 

Chúng ta có đem áp dụng điều nói trên vào lãnh vực tôn giáo và đời sống tâm linh như Mùa Vọng vừa bắt đầu. Việc chuẩn bị đón mừng Thiên Chúa đến trần gian là một hành động thánh thiêng và có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi Kitô hữu.  Chúng ta hãy lắng nghe Gio-an Tẩy Giả lớn tiếng hô hào “hãy đọn đường cho Thiên Chúa”. Dọn đường cho Thiên Chúa bằng cách thay đổi đời sống cho phù hợp với kế hoạch và thánh ý của Thiên Chúa. Đời sống của dân Ít-ra-en thời Gio-an Bao-ti-xi-ta và đời sống giáo hội và xã hội Việt Nam hiện nay đầy dẫy những “núi đồi, thung lũng, hố sâu, lồi lõm, quanh co” cần được san phẳng và sửa sang cho thẳng để Thiên Chúa đến.

                             

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 40,1-5.9-11): Hãy mở một con đường cho Đức Chúa

 

(1) Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta:

(2) Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem,

và hô lên cho Thành:

thời phục dịch của Thành đã mãn,

tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt

gấp hai lần tội phạm.”

(3) Có tiếng hô:

“Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

(4) Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,

mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

(5) Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”

(9) Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,

hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.

Cất tiếng lên, đừng sợ,

hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng:

“Kìa Thiên Chúa các ngươi!”

(10) Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng,

tay nắm trọn chủ quyền.

Bên cạnh Người, này công lao lập được,

trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

(11) Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,

tập trung cả đoàn dưới cánh tay.

Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,

bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

 

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Pr 3, 8-14): Chúng ta mong đợi trời mới đất mới

 

(8) Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. (9) Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. (10) Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các từng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu huỷ.

 

(11) Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, (12) trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. (13) Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

 

(14) Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 1,1-8): Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi

 

(1) Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: (2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. (3) Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”

 

(4) Đúng theo lời đó, Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (5) Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong dòng sống Gio-đan.

 

(6) Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ông rừng. (7) Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong 3 Bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa qua/nhờ ngôn sứ I-sai-a, Thánh Phê-rô Tông Đồ Trưởng và Thánh Gio-an Tiền Hô:  

 

3.1.1 Thiên Chúa mà ngôn sứ I-sai-a loan báo là Đấng Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang. Người đến bởi vì Người luôn trung tín với Giao Ước: Chúa là Chúa của dân và dân là dân của Chúa! Người đến để đem hạnh phúc, bình an và thịnh vượng cho dân, vì thế, Người xứng đáng được dân ngóng chờ và chuẩn bị tiếp đón.

 

3.1.2 Thiên Chúa mà Tông đồ Trưởng Phêrô cảm nghiệm là Thiên Chúa trung tín với lời hứa là sẽ thực hiện cho những ai tin vào Người và cho cả nhân loại một công trình vĩ đại là TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Người không muốn ai phải chết, nhưng muốn mọi người sống đạo đức tinh tuyền và lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một của Người.  

 

3.1.3 Thiên Chúa mà Gio-an Tiền Hô loan báo và dọn đường là Thiên Chúa sẽ (thực sự là Người đã) đến nơi Con Một là Đức Giê-su Na-da-rét. Gio-an có sứ mạng loan báo và dọn đường cho Người là Đấng vô cùng cao trọng đến ngay cả một ngôn sứ lớn và quan trọng như Gio-an cũng không đáng cởi quai dép cho Người! Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần trong khi Gio-an chỉ làm phép rửa bằng nước.

 

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)    

 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là “hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”

 

Cũng có nghĩa là hãy “trở nên tinh tuyền và không có gì đáng trách”

“lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.”

 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

 

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn sống với Đấng ban ơn, như tạo vật sống với Đấng Tạo Hóa, như những người công chính trong dân Do-thái ngóng đợi Chúa Cứu Thế, như môn đệ sống với Thầy.

 

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

4.2.1 Tại sao phải dọn đường đón Chúa?   

 

Có hai lý do: con người cần Chúa và Thiên Chúa muốn đến & ở với con người:

 

(1o) Nhìn vào thế giới loài người nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng, chúng ta thấy con người và xã hội đang rất cần đến Thiên Chúa. Bên cạnh những mảng “sáng” là các điều tốt lành phù hợp với Ý Chúa, còn hiện rõ nhiều mảng “tối” đáng báo động. Nào là chiến tranh, khủng bố, hận thù, tranh giành quyền lực, nghèo đói, bệnh tật (nhất là hiv-aids và cúm gia cầm), áp bức bóc lột, buôn bán (ma túy, phụ nữ trẻ em và vũ khí). Nào là các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quĩ, chuyên quyền, bao che, dối trá, đồng lõa với tội ác, thiên tai đủ loại (động và lở đất, sóng thần, mưa bão, lụt lội).

 

Con người đang khát khao cuộc sống an bình, hài hòa, trong lành, yêu thương và hạnh phúc mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Nhưng điều mâu thuẫn là Thiên Chúa lại đang bị con người loại trừ một cách quyết liệt bằng ý thức hệ chính trị, chủ nghĩa duy vật vô thần, trào lưu văn hóa sự chết đề cao tiền bạc, khoa học, kỹ thuật và thân xác con người. Tất cả những thứ ấy tựu trung đều phản lại các giá trị đích thực của con người cũng là các giá trị cơ bản của Ki-tô giáo: công bình, bác ái, sự sống, giá trị tâm linh và siêu nhiên.

 

Riêng với các Ki-tô hữu thì chúng ta càng cần đến Chúa Giê-su Ki-tô vì: “Không có Thầy anh em không thể làm được gì”  và “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).  

 

(2o) Cả mạc khải Ki-tô giáo là một biểu lộ ý định và ước muốn của Thiên Chúa là đến và ở với loài người. Danh xưng cao quí và được Thiên Chúa mến chuộng nhất là “Em-ma-nu-en: Thiên Chúa ở cùng chúng ta! Thiên Chúa ở với con người!”

 

4.2.2 Chúng ta dọn đường đón Chúa bằng cách nào?

 

Ít nhiều chúng ta hiểu nghĩa bóng của các từ thung lũng, núi đồi, khúc quanh co, đường lồi lõm. Những từ này ám chỉ những tình trạng, những cách sống không phù hợp hoặc đối nghịch với Phúc Âm:

 

Thung lũng là những đam mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú,

 

Núi đồi là những lối sống kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn,

 

Khúc quanh co là những tâm địa không trung thực, giả hình, gian manh, xảo quyệt…,

 

Đường lồi lõm là cuộc sống đầy thiếu sót, yếu hèn, lỗi phạm, thiếu tin-cậy-mến đối với Thiên Chúa, thiếu bác-ái-yêu-thương đối với tha nhân.

 

Vậy để dọn đường đón Chúa, thì chúng ta

 

– trước hết phải nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn khó nghèo, siêu thoát, trong sạch, khiêm hạ, chân thật và sốt mến,

 

– kế đến là không ngừng rèn luyện bản thân để có được một tâm hồn như thế,

 

– và sau cùng là luôn lấy Phúc Am làm chuẩn mực để kiểm điểm và điều chỉnh đời sống của mình mỗi ngày.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH 

 

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 

5.1 «Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các quốc gia và các dân tộc đang phải sống thờ ơ với Thiên Chúa để các quốc gia và các dân tộc ấy sớm nhận thức được việc Thiên Chúa muốn đến với mọi người để họ được hưởng hạnh phúc thật.

 

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.2 «Anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an  Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho mọi thành phần Dân Chúa, nhất là cho các vị lãnh đạo trong hàng giáo phẩm và giáo sĩ, để mọi Ki-tô hữu cố gắng thể hiện một đời sống tinh tuyền, trọn hảo trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các tín hữu và gia đình thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người, mọi nhà trở thành những người dọn đường cho Chúa đi.

 

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.4 «Kỳ thực Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho những người sống thờ ơ với Thiên Chúa và say mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú trần gian để những người ấy sớm ăn năn hối cải mà khỏi bị diệt vong.

 

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.