ĐHY Mamberti : Hồng Y là được sáp nhập vào Giáo Hội Rôma

 

Roma, (Zenit.org) – Ngay sau khi danh tánh của các vị Hồng Y mới được công bố, Đài Vatican đã có cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Chủ Tịch Tối Cao Pháp viện của Tòa Thánh, một Hồng Y giáo triều duy nhất có tên trong danh sách đợt này. 
 
Vị Giám chức người Pháp bày tỏ trước hết sự biết ơn phát xuất tự đáy lòng đối với Đức Thánh Cha đã biểu bộ sự tin tưởng và chọn lựa ngài vào hàng ngũ các Hồng Y, những cố vấn của Đức Thánh Cha.
 
Theo vị Chủ Tịch Tối Cao Pháp viện Tòa Thánh, « trở thành Hồng Y là được sáp nhập vào Giáo Hội Rôma » tựa như « một sự nhập tịch vào Giáo Hội Rôma ». Liên hệ với những cống hiến cho Tòa Thánh ở nhiều vị trí khác nhau suốt mấy thập niên qua, Đức Cha Mamberti diễn giải : « Theo một nghĩa nào đó, đây là sự tiếp tục công việc phục vụ trong suốt 30 năm qua mà tôi đã chu toàn đối với Tòa Thánh, nhưng bây giờ với một trọng trách to lớn hơn… ».
 
Bước vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh năm 1986, Đức Tổng Giám Mục Mamberti liên tiếp phục vụ cơ quan đại diện của Tòa Thánh ở Algiêri, Chilê, sứ mệnh thường trực tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở New York, tại Liban. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Suđăng và  Eritrea, Đại Diện Tòa Thánh tại Somali, và sau đó là Ngoại Trưởng Tòa Thánh  từ 2006 đến 2014.
 

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặn