Cẩn thận với chứng bệnh “Alzheimer thiêng liêng”

Ngày 20 tháng 8 – 2017, trong lời nhắn gởi đến các tham dự viên Đại hội Rimini lần thứ 38, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Parolin nhân danh Đức Giáo hoàng, đã cảnh giác bệnh “Alzheimer thiêng liêng, một bệnh có khuynh hướng làm quên đi quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa”. Phong trào Hiệp thông và Giải thoát (Communion et Libération) tổ chức buổi gặp gỡ quy tụ hàng mưới mấy ngàn người trong vùng vịnh nước Ý.

Đức Hồng y Parolin giải thích: “Một trong các bệnh của xã hội hiện nay là vứt loại những gì chúng ta đã có từ trước, xem đây như một gánh nặng vô ích và nặng nề. Điều này có các hệ quả nghiêm trọng, nhất là trong lãnh vực giáo dục. Và nó cũng có thể xảy ra trong đời sống tín hữu kitô, với chứng “Alzheimer thiêng liêng”, một loại bệnh quên thiêng liêng, quên đi quan hệ cá nhân của mình với Chúa. Vì thế “chúng ta không còn tin chắc vào gì, nổi sợ tấn công chúng ta và chận đứng từng hành vi của chúng ta”.

Trở về với tình yêu ban đầu

Để tránh không vướng vào chứng bệnh này, chúng ta phải trở về với “những ngày đầu, với ‘tình yêu ban đầu’, một tình yêu không phải trên lý thuyết hay của một hiện diện ảo nhưng là với sự hiện diện của Một Người”. Vì thế phải nhớ lại lịch sử Giáo hội và muôn ngàn chứng nhân luôn làm mới lại con đường Chúa-đến-với chúng ta từ 2000 năm nay”. Chúng ta đừng bao giờ quên cái nhìn của Chúa đã “đi trước chúng ta”.

Hàng năm phong trào công giáo Hiệp thông và Giải thoát tổ chức ở Rimini một cuộc họp trong tình huynh đệ giữa các dân tộc, quy tụ hàng chục ngàn người quy tụ về vùng vịnh để tham dự sự kiện này. Năm nay chủ đề cuộc gặp gỡ là câu của văn hào Đức Goethe: “Những gì bạn thừa hưởng của cha ông, bạn lấy lại và giữ lấy nó”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình: Thánh lễ khai mạc Đại hội Rimini lần thứ 38 (photo FlickrCC BY-NC-SA 2.0)