Các vụ gọi là truyền chức Giám Mục bất hợp pháp ở Trung Quốc

VATICAN. Hôm 7-11-2016, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Greg Burke, ra thông cáo về những vụ gọi là truyền chức Giám Mục tại Trung Quốc không có ủy nhiệm của ĐTC:
Các vụ gọi là truyền chức Giám Mục bất hợp pháp ở Trung Quốc

 ”Trong những tuần lễ gần đây, liên tiếp có nhiều tín về một số vụ truyền chức Giám Mục, không có sự ủy nhiệm của ĐTC cho các linh mục thuộc cộng đoàn hầm trú của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. Tòa Thánh không cho phép một cuộc truyền chức nào, và cũng không được chính thức thông báo về những vụ như thế. Nếu những vụ truyền chức Giám Mục ấy thực sự xảy ra, thì sẽ là một vụ vi phạm trầm trọng giáo luật! Tòa Thánh cầu mong rằng những tin như thế là vô căn cứ. Trong trường hợp ngược lại, thì phải đợi những tin tức chắc chắn và có chắng cớ hẳn hoi trước khi thẩm định những vụ ấy một cách thích hợp. Tuy nhiên, Tòa Thánh tái khẳng rằng không được phép tiến hành cuộc truyền chức Giám Mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức Giáo Hoàng, và cũng không được nại đến những xác tín cá nhân”.

 Trong thời gian qua một số cơ quan thông tin cho biết LM Đổng Quan Hoa (Dong Guanhua), công giáo thầm lặng, đã thụ phong giám mục bất hợp pháp vì lý do ”tuyệt vọng vì Tòa Thánh đang đối thoại với Nhà Nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục”. (SD 7-11-2016)

 G. Trần Đức Anh OP