Buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 21 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phero