Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 46

 

 

Nội dung: 

– Thư ngỏ

– Suy niệm Lời Chúa

– Ân xá trong đời sống thánh hiến

– Hoạt động Caritas TGP: Lễ hội Giáng sinh cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, Khám chữa bệnh tại giáo xứ Đông Quang, Hành trình yêu thương…

– Hoạt động Caritas giáo hạt: Ban Caritas giáo hạt Tân Định phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

– Hoạt động Caritas giáo xứ: Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm khám chữa bệnh cho người nghèo

– Máng cỏ tâm hồn

– Câu chuyện đêm Giáng sinh

– Cưởi mỉm chi

– Cáo phó

Files/Poster gửi kèm: