Audio Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXXII TN – Thánh Mác-ti-nô thành Tours, Giám mục, lễ nhớ