Audio Học hỏi Phúc âm – Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật IV Phục Sinh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Audio Học hỏi Phúc âm : Chúa nhật IV Phục Sinh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J (1/3)

Audio Học hỏi Phúc âm : Chúa nhật IV Phục Sinh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J (2/3)

Audio Học hỏi Phúc âm : Chúa nhật IV Phục Sinh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J (3/3)

Audio Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật IV Phục Sinh – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J