Audio bài giảng: Giảng lễ Giáng sinh 1999 tại Nhà thờ Đức Bà – ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *