Ân xá trong Năm Đời sống Thánh hiến

 

WHĐ (30.11.2014) – Trong Năm Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Cha sẽ ban ơn toàn xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho tất cả những thành viên của các cộng đoàn sống đời thánh hiến và các tín hữu được tinh thần bác ái thúc đẩy có lòng ăn năn sám hối thật sự, bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng năm nay cho đến ngày mùng 02 tháng Hai năm 2016, ngày bế mạc Năm Đời sống Thánh hiến. Ân xá này có thể nhường lại cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Ân xá được ban như sau:

– Ở Rôma, ­­khi tham dự những cuộc gặp gỡ quốc tế hay những cử hành những nghi lễ được ấn định trong niên lịch của những Cộng đoàn sống đời thánh hiến và những Hiệp hội đời sống tông đồ, và khi suy niệm vào những thời điểm thích hợp, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn, và khẩn cầu Đức Trinh nữ Maria.

– Trong các Giáo hội địa phương, vào những ngày được dành riêng để cầu nguyện cho đời sống thánh hiến trong giáo phận, và trong các buổi cử hành có quy mô toàn giáo phận dành cho Năm Đời sống thánh hiến, bằng cách đi viếng Nhà thờ chính toà hay một thánh đường nào khác được vị Bản quyền sở tại chỉ định, hay một nhà nguyện của một tu viện hoặc một đan viện, và đọc các giờ kinh Phụng vụ cách công khai hay dùng một thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn, và khẩn cầu Đức Trinh nữ Maria.

Những thành viên của các Hội dòng sống đời thánh hiến, vì lý do đau ốm hay những lý do nghiêm trọng nào khác, không thể đi viếng các nơi thánh trên đây, cũng có thể nhận được Ơn Toàn xá, nếu hoàn toàn sạch tội, và có ý thi hành 3 điều kiện thông thường càng sớm càng tốt, viếng các nơi ấy trong tinh thần, dâng bệnh tật và các đau khổ mình phải chịu lên Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót qua Đức Trinh nữ Maria, và đọc các kinh đã chỉ định.

Để dễ dàng được hưởng ơn thánh nhờ các phương thế của lòng bác ái mục vụ, Đức hồng y Mauro Piacenza, Chánh án Toà Ân giải tối cao, người đã ký sắc lệnh này, xin các kinh sĩ, các linh mục của những Hội dòng sống đời thánh hiến và tất cả các linh mục khác có thể giải tội, hãy sẵn lòng quảng đại ban bí tích Hòa giải và thường xuyên kiệu Mình thánh Chúa cho người đau yếu.

 

An Phú Sĩ