Đơn sơ nhỏ bé

11/08/2020 Admin 0

Thánh nữ Clara qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253 tại Saint-Damien và được Đức giáo hoàng Alexandre IV phong thánh hai năm sau. […]