Radio: Vatican News ngày 03-04/05/2020

03/05/2020 Admin 0

https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2020/05/03/17/135581253_F135581253.mp3 Radio: Vatican News ngày 03.05.2020 https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2020/05/03/22/135581277_F135581277.mp3 Radio: Vatican News ngày 04.05.2020