Ăn chay hay sống chay?

24/02/2020 Admin 0

Các môn đệ cùng sống với Đức Giêsu không ăn chay, khác với những môn đệ của ông Gioan hay của những người Pharisêu (Mc […]