✝Trực tiếp: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Tuần 33 TN tại G.x Phú Hạnh | 17giờ30 | 12.11.2022

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Tuần XXXIII Thường Niên lúc 17giờ30 ngày 12.11.2022 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-