Yêu Cầu Của Vị Giáo Hoàng Hưu – Cứ Đơn Giản Gọi Tôi Là “Cha Benedict”

Cha Benedict nói về mối quan hệ hiện tại của Ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng “chúng tôi duy trì sự liên lạc tốt với nhau”. Ngài còn nói “Đức Phanxicô có một sự hiện diện mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn rất nhiều mà tôi đã từng có với những yếu đuối của tôi về mặt thể lý và tinh thần, để tiếp tục vị trí của mình chưa bao giờ là sự trung thực”.

Yêu Cầu Của Vị Giáo Hoàng Hưu - Cứ Đơn Giản Gọi Tôi Là "Cha Benedict"

Yêu Cầu Của Vị Giáo Hoàng Hưu – Cứ Đơn Giản Gọi Tôi Là “Cha Benedict”

Thay vì được gọi bằng chức vụ giáo hoàng của mình là “Đức Giáo Hoàng Benedict XVI”, thì vị giáo hoàng về hưu cho biết rằng kể từ khi Ngài từ nhiệm thì Ngài đã muốn trở về với chức vụ linh mục cội rễ của mình và muốn được gọi đơn giản là “Cha Benedict”.

Cha Benedict đã đưa ra những nhận định của mình trong một cuộc trò chuyện riêng tư với ký giả Jorg Bremer, người đã cho đăng tải một số thông tin của cuộc trò chuyện này trong một bài viết vào ngày 07/12 trên tạp chí Đức F.A.Z.  

 

Theo người ký giả này, thì Cha Benedict giải thích rằng khi Ngài nghỉ hưu thì Ngài muốn được gọi là “Cha Benedict” hơn là Đức Giáo Hoàng Danh Dự hay Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, nhưng “tôi lại quá yếu vào thời điểm ấy để đưa việc thi hành này”. 

 

Phần lý do tối thiểu cho việc danh xưng mới của Ngài đơn giản chỉ là “Cha” thay vì Đức Giáo Hoàng Danh Dự hay Đức Giáo Hoàng Benedict XVI là tạo nhiều không gian giữa Ngài và vai trò của vị giáo hoàng, để sẽ không có một sự bối rối nào đối với vị là “Đức Giáo Hoàng thực thụ”, Bremer cho biết.

 

 

Vị giáo hoàng nghỉ hưu khuyến khích người ký giả này viết về khao khát của Ngài, nói rằng “Đúng, hãy làm điều đó; điều đó có thể có ích”. 

 

Trong cuộc trò chuyện của họ Cha Benedict cũng nói về mối quan hệ hiện tại của Ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nói rằng “chúng tôi duy trì sự liên lạc tốt với nhau”.  

 

“Đức Phanxicô có một sự hiện diện mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn rất nhiều mà tôi đã từng có với những yếu đuối của tôi về mặt thể lý và tinh thần”, Ngài nhận thấy thế. “Để tiếp tục vị trí của mình chưa bao giờ là sự trung thực”.  

 

Trong những nhận định của mình, vị cựu giáo hoàng cũng nói đến một tập sách mới về các công trình của Ngài đã được phát hành bằng tiếng Đức với sự cập nhật 1972 bài viết, những bài mà không còn đề cập đến việc rằng những người ly hôn và tái hồn không được nhận Sự Hiệp Lễ, như đã từng như thế. 

 

Ngài hướng đến cách thế mà một số người đã đề nghị rằng bằng việc cho phát hành những tái bản giờ đây Ngài đang tìm kiếm để đóng góp một vai trò tích cực trong việc bàn luận chủ đề xoay quanh đến chủ đề sau thượng hội đồng giám mục ngoại thường năm nay về gia đình.  

 

Thật là “ngớ ngẩn” khi cho rằng các tái bản của các bài viết được đưa ra để tìm kiếm một chỗ đứng trong cuộc tham luận hậu thượng hội đồng, Cha Benedict giải thích. 

 

Thay vì nói ra, thì Cha Benedict nói rằng “Tôi có gắng thinh lặng về điều đó có thể” về tất cả những điều này. 

 

Đức Benedict XVI lưu ý cách Ngài đã tái bản những bài viết này vào hồi Tháng Tám, hai tháng trước khi thượng hội đồng diễn ra, và rằng sẽ “chẳng có gì mới mẻ” so với bản mới ấn hành gần đây.  

 

Ngài cũng làm rõ rằng Ngài “luôn luôn đứng ở vị trí” rằng “không thể” cho những ai đã ly hôn và tái hôn được lãnh nhận Thánh Thể. “Khi còn là người đứng đầu Bộ Giáo Lý Đức Tin tôi đã viết thậm chí gay gắt hơn thế”, Ngài lưu ý. 

 

Những anh chị em Công Giáo đã ly hôn và tái hôn, Ngài nói, cần phải “cảm thấy được tình yêu của Giáo Hội” và “không nên để bị đè nặng nhiều hơn điều mà họ đang xử lý”. 

 

(Chuyển ngữ từ CNA, muoianhsang.com)