Video Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân tại G.x Tân Thái Sơn lúc 7g00 ngày 4/6/2017

Comments are closed.