Video: Đáng kinh ngạc: Tổng thống Donald Trump nói về ân sủng Chúa hùng hồn như một linh mục đang giảng đạo

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *