Trực tiếp: Thánh lễ Tĩnh tâm: Kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại – Bổn mạng G.x Nhân Hòa lúc 17h30 ngày 24/1/2018

Thánh lễ Tĩnh tâm: Kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Bổn mạng Giáo xứ Nhân Hòa – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Linh mục Đaminh Vũ Đình Thái chủ tế lúc 17h30 ngày 24/1/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì