Trực tiếp: Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 11/2/2018. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân. Do linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Thánh đường Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 12h00 Chúa Nhật ngày 11/2/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì