Trực tiếp: Giờ Thánh online “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” lúc 9giờ30 Chúa nhật ngày 15_9_2019

Giờ Thánh online “Cùng Mẹ Maria đến với LTXC” lúc 9giờ30 sáng Chúa nhật ngày 15_9_2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter :

———-oOo———-

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện