Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Gia đình lúc 19giờ15′ ngày 15/9/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Gia đình lúc 19giờ15' ngày 15/9/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ, Số 01 Tôn Thất Tùng, Q.1, Sài Gòn. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Giadinh Caunguyen on Friday, September 15, 2017

Comments are closed.