Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

 

Lc 14,25-33

 

Lời Chúa:

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Câu chuyện minh hoạ:

Có người đàn ông kia là một Kitô hữu. Vợ con ông đều chết cả, tài sản bị tiêu tan, địa vị cũng không còn, chỉ còn duy nhất một đức tin mong manh. Một hôm, ông đến gần một người thợ đang xây nhà thờ, thấy người kia đang đẽo gọt một miếng đá nhỏ để tạo ra một tam giác đứng, ông nhìn hồi lâu rồi hỏi: Anh đang làm gì vậy?

Bác nhìn lên đỉnh Tháp nhà thờ xem. Ở đó có một chỗ trống. Tôi đang đẽo miếng đá nhỏ này để đặt nó vào đó.

Ông gật gù ngẫm nghĩ, và cảm thấy như thể Chúa nói với mình: “Ta đang đẽo gọt con để con thích  hợp với chỗ trống trong công trình của Ta…”, và ông rời chỗ ấy ra đi, tràn nước mắt hạnh phúc.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su nhắc bảo những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải sống siêu thoát, như lời Chúa nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33).

Đây là những lời rất thẳng thắn và chân thành Chúa Giê-su nói rõ với mỗi người chúng ta, là những người đang đi theo Chúa thì phải từ bỏ mọi sự mình có. Bởi vì, nhiều khi chúng ta theo đạo vì rất nhiều lý do, chẳng hạn: vì lập gia đình, vì được cha mẹ rửa tội lúc còn nhỏ, và thậm chí vì sự hiếu kỳ… nên cũng không muốn giữ đạo hoặc giữ đạo nhưng thiếu lòng yêu mến.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con một khi đã theo Chúa thì biết chiến đấu, hy sinh vác thập giá hằng ngày để theo Chúa, có như thế, chúng con mới trở nên giống Chúa và là môn đệ của Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An