Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

Mt 7,21-27

 

Lời Chúa:

“Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21).

Câu chuyện minh hoạ:

Mahatma Gandhi – vị đại thánh của Ấn Độ – ngày kia đi đến một nhà thờ để tỏ lòng kính tôn yêu mến Đức Giêsu mà ông rất ngưỡng mộ. Đến cửa nhà thờ, ông bị chặn lại không cho vào với lý do nhà thờ đó dành cho người da trắng, còn người da đen như ông phải đến nhà thờ khác. Gandhi phẫn nộ và từ đó không bao giờ trở lại nhà thờ nữa.

Câu nói của ông vẫn còn là điều gây nhức nhối cho ta: “Tôi tin Đức Giêsu chứ không thể nào tin được các đồ đệ của Ngài”. Giữa việc tin theo Chúa và sống theo lời Ngài dạy còn có một khoảng cách quá lớn.

Suy niệm:

Để kết thúc những lời dạy dỗ dân chúng trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện để làm người môn đệ chân chính, đó là: không chỉ lắng nghe mà còn phải cố gắng đem lời Chúa dạy ra thực hành, như lời Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống Lời Chúa dạy. Đặc biệt trong mùa vọng này, chúng con nỗ lực thi hành Lời Chúa qua đời sống kính mến Chúa và bác ái với tha nhân để đón mừng Chúa đến. Amen.

Têrêsa Mai An