Thư chúc mừng Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

 

 

HDGMVN_DaiHoi_XII-thu-chuc-mung-giang-sinh-noelNhân dịp ngày Giáng Sinh sắp đến, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam, nội dung bức thư như sau:

 

Nguồn:  WHĐ