Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

 

Việc Chúa trao

 Lc 19,11-28

11 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 Rồi người thứ ba đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’22 Ông nói: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó: ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông: ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!’ 26 -‘Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. ‘

27 “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.'”

28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

“Ông gọi các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói: ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.'” (Lc 19,13)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Trong đoạn này, một số chi tiết Thánh Luca so sánh Chúa Giêsu với Vua Hêrôđê Akêlao (xin Rôma phong vương, nhưng dân Do Thái không thích, nên ông giết những người không muốn ông làm vua) với ngụ ý Vua Giêsu trổi vượt hơn Hêrôđê. Có lẽ ta không cần chú ý đến chúng.

Đáng chú ý là dụ ngôn các yến bạc:

– Các yến bạc tượng trưng cho những ơn ban của Chúa.

– Thánh Mathêu (25,15) viết rằng, ông chủ giao cho các đầy tớ người thì 5 yến, người thì 2, người thì 1 (ngụ ý Chúa ban ơn không đồng đều); còn Thánh Luca viết, ông vua giao cho mỗi người đầy tớ một yến bạc.

– Thánh Luca muốn lưu ý mấy điều sau đây:

a. Công việc Chúa giao cho con người rất là nhỏ so với phần thưởng Ngài ban cho ta.

b. Chúa không chú ý tới số lượng ơn ban, mà chú ý tới cố gắng của mỗi người.

c. Khi khen thưởng, ông vua nói “Vì anh đã trung thành”. Đây là điều thứ ba Chúa lưu ý nơi mỗi người.

Tóm lại, dụ ngôn nói về ơn ban của Thiên Chúa và cách sử dụng ơn ban đó:

– Ai cũng nhận được ơn ban của Chúa.

– Số lượng ơn ban ta đã nhận không quan trọng bằng cố gắng và lòng trung thành của ta khi sử dụng những ơn ban đó.

– Kẻ trung thành và cố gắng sử dụng ơn ban sẽ được thưởng rất hậu.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Đừng nghĩ đơn giản rằng ơn Chúa ban chỉ là tài năng, sức khoẻ và những điều kiện xem ra thuận lợi theo cái nhìn của con người. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng nói “Tất cả là hồng ân”.

Như thế, ơn Chúa còn là:

– thời giờ,

– môi trường ta đang sống,

– những người ta sống chung,

– bệnh tật,

– đau khổ v.v…

2. Chúa Giêsu giảng dụ ngôn này liền sau chuyện ông Dakêu. Như thế, Dakêu là gương mẫu cách sử dụng những nén bạc Chúa ban: ông đã sử dụng tốt tài sản của mình và đã tận dụng cơ hội Chúa Giêsu đi ngang qua nơi ông ở.

3. Ai đã có (có ơn Chúa và biết sử dụng tốt) sẽ được cho thêm. Ai không có (có ơn Chúa nhưng không sử dụng tốt thì cũng kể như không có) thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Tôi phải tự hỏi mình: Tôi đang “có” những gì? Tôi sử dụng chúng thế nào? Chúa sẽ “lấy đi” hay “cho thêm”?

4. “Hãy làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến” (Lc 19,13b)

Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: Hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó.

Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. “Một đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ, nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những biểu dương bên ngoài, nếu đức tin chỉ là một mớ những giáo điều phải tin, những điều răn phải giữ, thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn nén bạc mà chủ đã trao, chúng ta có giữ đạo, nhưng chưa thực sự sống đạo.

Cuộc đầu tư nào cũng bao hàm những bất tất, rủi ro; một đức tin sống động cũng hàm chứa nhiều hy sinh, mất mát. Nhưng chúng ta tin rằng, chính lúc chúng ta mất mát là lúc chúng ta được lợi lộc, chính lúc chúng ta quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi được vui sống. Đó phải là bài trường ca trong cuộc sống chúng ta.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho con. Xin Chúa ban thêm can đảm để đức tin của con được thực sự đầu tư trong từng phút giây cuộc sống, để đáng được phần thưởng Chúa ban trong ngày Ngài trở lại vinh quang.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ơn lành hồn xác. Chúng con được nuôi dưỡng trong tình thương quan phòng của Chúa. Chúng con có thể nói: tất cả là hồng ân. Sự sống, sức khỏe, thời giờ đều là ân ban mà Chúa ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận với lòng cảm mến tri ân, và biết sử dụng ân huệ Chúa ban theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa luôn tin tưởng chúng con. Chúa còn trao cho chúng con rất nhiều nén bạc là những tài năng, hoàn cảnh, thời giờ. Chúa muốn chúng con sinh lời cho Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho những thiếu sót của chúng con. Ðã bao lần chúng con phung phí tài trí cho những đam mê tội lỗi. Ðã bao lần chúng con hoang phí thời gian cho những thú vui mau qua. Ðã bao lần chúng con bỏ lỡ cơ hội làm sáng danh Chúa trong địa vị của mình. Xin giúp chúng con biết tự hối bản thân, biết chỉnh đốn lại cách sống, biết dùng cuộc đời cho đúng mục đích là làm sáng danh Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sinh lời nén bạc Chúa trao để chúng con đáng đươc Chúa thưởng công trong Nước Chúa. Xin giúp chúng con đừng vì lười biếng mà xao nhãng việc Chúa, nhưng luôn biết chu toàn bổn phận làm con Chúa với niềm trung tín sắt son. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)