Hình Thánh lễ đồng tế Tạ ơn tại Nhà nguyện LCTX lúc 17h00 ngày 15/10/2016 (Đ.C Giuse Đỗ Mạnh Hùng) chủ tế

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Comments are closed.