Hình Thánh lễ dâng hoa kính Đức Mẹ tại Núi cúi Chúa nhật 1/5/2016

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Comments are closed.