Đức Thánh Cha viếng thăm Bệnh Viện Thánh Phanxicô Assisi