CD Hợp tuyển Thánh ca Mùa Vọng


jesus-birth

01-Liên Khúc Trông Chờ 

02-Trông đợi


03-Hãy vùng đứng


04-Mưa Vị công chính


05-Ngàn mây ơi


06-Mong chờ Giêsu


07-Này dân Sion


08-Nguyện mùa vọng


09-Tình tự lưu đày


10-Lời vọng


11-Đợi trông


12-Hỡi dân Sion


13-Trời gieo sương xuống


14-Trời cao


15-Xin đổ sương mai


16-Nguyện trời cao


17-Trời cao hỡi


18-Để Chúa đến


19-Dạy tỉnh thức


20-Trong rừng sâu


21-Hãy dọn đường cho Chúa


22-Trời cao hỡi


23-Trông chờ Chúa đến


24-Chúa đã gần bên


25-Mong chờ Chúa đến


26-Dọn đường đón Chúa


27-Nguyện cầu Mùa Vọng


28-Nào cùng vui lên


29-Tình thức và cầu nguyện


30-Bài ca truyền tin


31-Vui Lên


32-Hãy Dọn Đường


33-Vì Chúa Sẽ Đến

http://caunguyenbangtraitim.com/wp-content/uploads/2014/12/33-ViChuaSeDen.mp3
34-Vui Lên Sion


35-Mừng Vui Lên


36-Vui Lên

  •