Câu chuyện cuối tuần, số 6

 

 

TIẾNG GỌI THÁNG 11

 

Thang 11 02Đã cuối mùa Thu và trời sắp lập Đông. Đêm dài hơn ngày, cây cối trụi lá, không gian rét lạnh. Tháng 11 đã về. Hàm trong vận hành của thời gian, với những ai có niềm tin Kitô giáo, lại là lúc lắng nghe tiếng gọi hiệp thông và suy tư về mục đích cuộc đời.

Hai ngày đầu tháng 11 được Giáo Hội dành cho hai ngày lễ lớn: Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Linh Hồn. Tất cả các ngài đều đã xa lìa cuộc đời trần thế, nhưng có những vị đang vui hưởng phúc Thiên Đàng, còn những vị khác đang được thanh luyện cho xứng với tình yêu thuần khiết và chí thánh nơi Thiên Chúa. Nhưng dù ở những tình trạng khác nhau, tất cả chúng ta vẫn đang hít thở bầu khí của sự hiệp thông vĩ đại, sự hiệp thông trong đức tin và lòng mến.

Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI đã long trọng tuyên xưng niềm tin này: “Chúng tôi tin sự hiệp thông của tất cả các Kitô hữu, nghĩa là của những người lữ hành nơi trần thế, những người đã qua đời và đang được thanh luyện, và những người đang vui hưởng vinh phúc thiên quốc, tất cả hợp thành một Hội Thánh duy nhất; và chúng tôi cũng tin rằng trong sự hiệp thông đó, chúng tôi được hưởng nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của các Thánh, các đấng luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của chúng tôi”. Thế nên người Công giáo mới xin lễ cho các đẳng và cầu xin với các thánh.

Tháng 11 còn được gọi là tháng Các Đẳng, tháng Các Linh Hồn. Tưởng nhớ người chết không chỉ để cầu nguyện cho họ mà còn để chính mình suy nghĩ về sự chết, về mục đích tối hậu của cuộc đời. Tất cả hành trình cuộc sống làm người của ta rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng là hư vô như một số người chủ trương? Với người Kitô hữu, chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu, và sự sống vĩnh cửu lại liên hệ mật thiết với cuộc sống hôm nay. Vì gắn với sự chết là cuộc phán xét riêng: “Ngay sau khi chết, mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng. Cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời, hoặc lập tức bị luận phạt muôn đời” (GLHTCG số 1022).

Vì thế, phải chuẩn bị từ hôm nay. Tác giả sách Gương Phúc có lý khi khuyên nhủ mọi người: “Trong mọi hành động và suy nghĩ, con phải xử sự như con sắp chết tức thì. Nếu con có lương tâm tốt lành, con sẽ không quá sợ sự chết. Xa lánh tội lỗi thì tốt hơn trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con không sẵn sàng thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được?”

Ngày 01.11.2014

Người Mỹ Tho