✝Trực tiếp: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Tuần VI Phục sinh tại G.x Phú Hạnh | 18giờ00 ngày 21/05/2022

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Tuần VI Phục sinh lúc 17giờ30 ngày 21.05.2022 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-