✝Giáo xứ Phú Hạnh: Bài giảng trong lễ Chúa Nhật Tuần XIX TN – Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng