Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28/12/2017: Phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *