Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/07/2017: Các Giám Mục Phi nói về vụ đập phá tượng Chúa và Đức Mẹ

Comments are closed.